fbpx

Program NaturalCrop w ziemniaku

NR ZABIEGU TERMIN, FAZA BBCH ROZWIĄZANIE CEL STOSOWANIA
1. Przed sadzeniem Fertil CN 200 kg/ha Poprawa struktury gleby oraz dostępności makro- i mikroelementów dla roślin, wprowadzenie do gleby azotu o kontrolowanym uwalnianiu w ilości 25 kg N/ha, stymulacja rozwoju systemu korzeniowego, zwiększenie aktywności biologicznej gleby, stabilizacja zawartości próchnicy, poprawa rozkładu resztek pożniwnych.
2. Przed sadzeniem UltraHumus 5-8 l/ha łącznie z roztworem saletrzano-mocznikowym Zmniejszenie strat azotu z roztworu saletrzano-mocznikowego, poprawa struktury gleby, stymulacja rozwoju korzeni.
3. W trakcie sadzenia SuperAlgae 400 SL 0,5 l/tonę sadzeniaków, łącznie z zaprawą Przyspieszenie i wyrównanie wschodów ziemniaka.
4. 8-10 liści właściwych (18-20 BBCH) SmartSil® WP 1-2 kg/ha + NaturalCrop SL 0,5-1 l/ha Poprawa parametrów jakościowych bulw, tj. lepsza kalibracja, wyższa skrobia, niższe cukry redukujące, wyższa zawartość suchej masy; poprawa przyswajania mikro i makroelementów, zwiększenie efektywności zabiegów ochronnych, biostymulacja.
5. Od początku zakrywania międzyrzędzi do dojrzewania jagód (31-89 BBCH) FosMagnum 1-3 l/ha + NaturalCrop SL 0,5-1 l/ha w połączeniu z fungicydami Stymulacja odporności na choroby i rozwoju systemu korzeniowego, poprawa zdrowotności bulw oraz możliwość ich przechowywania
6. Przy 70-90% zwartych międzyrzędzi, na początku tuberyzacji (37-40 BBCH) SmartSil® WP 1-2 kg/ha + SuperAlgae 400 SL 0,5-1 l/ha Poprawa parametrów jakościowych bulw, tj. lepsza kalibracja, wyższa skrobia, niższe cukry redukujące, wyższa zawartość suchej masy, biostymulacja.
7. Widoczne pierwsze pojedyncze pąki kwiatowe pierwszego kwiatostanu na pędzie głównym (52-54 BBCH) SuperAlgae 400 SL 0,5-1 l/ha Poprawa parametrów jakościowych bulw, biostymulacja, zwiększenie odporności na stresy.
8. Początek kwitnienia (60-61 BBCH) SmartSil® WP 1-2 kg/ha + NaturalCrop SL 0,5-1 l/ha Poprawa parametrów jakościowych bulw, tj. lepsza kalibracja, wyższa skrobia, niższe cukry redukujące, wyższa zawartość suchej masy; poprawa przyswajania mikroi makroelementów, zwiększenie efektywności zabiegów ochronnych, biostymulacja.
9. Koniec kwitnienia (67-69 BBCH) SuperAlgae 400 SL 0,5-1 l/ha Poprawa parametrów jakościowych bulw, biostymulacja, zwiększenie odporności na stresy.
Program powinien być dostosowany do stanu uprawy i warunków lokalnych, w konsultacji z Doradcą Technicznym NATURALCROP POLAND.

 

Odezwij się do nas! (+48) 22 522 90 80 lub office@naturalcrop.com