fbpx
Image

Stymulator procesów glebowych

Zwiększa wykorzystanie N z roztworu saletrzano - mocznikowego

Zwiększa wykorzystanie N z roztworu saletrzano - mocznikowego

Stymuluje rozwój systemu korzeniowego i wyrównuje wschody

Stymuluje rozwój systemu korzeniowego i wyrównuje wschody

Przyspiesza rozkład resztek pożniwnych i stabilizuje próchnicę

Przyspiesza rozkład resztek pożniwnych i stabilizuje próchnicę

Sprzyja tworzeniu struktury gruzełkowej gleby

Sprzyja tworzeniu struktury gruzełkowej gleby

Obejrzyj film
i sprawdź czy to rozwiązanie dla Ciebie

Dowiedz się więcej o działaniu Ultrahumus na słomę

Rozwiń strzałkę, aby przeczytać

UltraHumus – na resztki pożniwne i przygotowanie gleby przed siewem

Właściwe wykorzystanie resztek pożniwnych jest ważnym etapem przygotowania gleby do siewu. Najlepszy efekt można uzyskać dzięki zastosowaniu preparatu UltraHumus, który zawiera rozpuszczalne związki humusowe naturalnego pochodzenia, a jego ogromną przezwagą jest to, że nie wymaga natychmiastowego wymieszania z glebą.

Czym jest UltraHumus, jak działa i jakie korzyści możesz odnieść z jego stosowania?

UltraHumus to kondycjoner gleby zawierający naturalne, rozpuszczalne kwasy humusowe w postaci humianu potasu.

 • Ułatwia stopniowy rozkład słomy zbożowej i kukurydzianej oraz innych resztek pożniwnych, pozwala dłużej zatrzymać w glebie azot i mikroelementy, co skutkuje mniejszym zużyciem nawozów i poprawą długotrwałej żyzności gleby.
 • Sprawia też, że gleba przyjmuje pożądaną, gruzełkową strukturę, dzięki czemu rośliny łatwo ukorzeniają się i mają zapewniony równomierny dostęp do składników odżywczych przez cały okres wegetacji.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak zwiększyć zawartość próchnicy w glebie i poprawić jakość swoich upraw, nie zwiększając ilości zużywanych nawozów – przeczytaj nasz poradnik!

Próchnica i związki humusowe – wpływ na jakość gleby

Aby utrzymać jak najlepszą kondycję gleby, należałoby zapewnić jej warunki zbliżone do naturalnych: pozwolić na uformowanie się warstwy próchniczej i dać optymalne środowisko do rozwoju dobroczynnych mikroorganizmów (mikrobioty glebowej). Pozwoliłoby to na powolny rozkład słomy i resztek pożniwnych, a w konsekwencji na dłuższe zatrzymanie substancji pokarmowych w glebie, poprawę struktury gleby, jej napowietrzenia i nawodnienia. Jednak intensywne wykorzystywanie pól rok po roku nie daje czasu na regenerację gleby. Dlatego konieczne jest regularne kondycjonowanie gleby w ramach uprawy pożniwnej, czyli stosowanie środków na poprawę struktury i żyzności gleby, pozwalających na efektywniejsze wykorzystanie nawozów przez rośliny. Rozwiązaniem są substancje humusowe, które naturalnie występują w warstwie próchnicznej – są one kluczowe dla poprawy i utrzymania dobrych warunków glebowych. Aby dostarczyć je do gleby, można zastosować preparat UltraHumus, który zawiera rozpuszczalne związki humusowe otrzymywane z naturalnych minerałów – leonardytów.

Jakie korzyści osiągniesz, stosując UltraHumus?

1. Poprawisz wykorzystanie słomy i resztek pożniwnych, a co ważne - zmniejszysz zużycie nawozów azotowych.

Stosowanie azotu (mocznika lub RSM) w celu mineralizacji słomy jest rozwiązaniem niedoskonałym. Daje szybkie, ale przejściowe efekty, zwiększa zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych azotem, nie poprawia też żyzności gleby w dłuższej perspektywie, zaburza skład mikrobioty w glebie. Lepszym rozwiązaniem jest stosowanie preparatów humusowych, np. UltraHumus. Związki humusowe także przyspieszają rozkład słomy pożniwnej, jednak nie obciążają środowiska azotem i stymulują rozwój mikroorganizmów glebowych, rozkładających materię organiczną do cennej próchnicy. Można zresztą połączyć te dwie metody i stosować mieszankę UltraHumusu np. z mocznikiem lub roztworem saletrzano-mocznikowym, jednak wtedy dawkuje się mniejszą ilość preparatu azotowego, niż przy stosowaniu samodzielnym.

2. Poprawisz wykorzystanie nawozów przez uprawy.

Budowa chemiczna kwasów huminowych i fulwowych, zawartych w UltraHumusie, daje im zdolność wiązania kationów, czyli jonów amonowych, potasowych, magnezowych, wapniowych i mikroelementów (np. żelaza, cynku, miedzi). Dzięki temu składniki te dłużej zostają w glebie i są uwalniane powoli, zapewniając równomierne i długotrwałe odżywienie roślin w czasie wschodów i początkowych faz wegetacji. Dodatkowo, związane jony amonowe wolniej ulegają przekształceniu do amoniaku, który ulatnia się z gleby, wolniej też są utleniane do azotanów, które są łatwiej wymywane z gleby, niż azot amonowy. Zwiększa to utrzymanie azotu w glebie i pozwala na efektywniejsze wykorzystanie nawozu przez rośliny. Można więc powiedzieć, że związki humusowe działają podobnie do inhibitorów nitryfikacji. Dzięki stosowaniu UltraHumusu możesz zmniejszyć zużycie nawozów azotowych, co przekłada się na wymierne oszczędności i pozwala korzystnie wypaść w rozliczeniu w ramach obowiązującego od 2019 roku „Programu działań mającego na celu ograniczenie odpływu azotu”.

3. Poprawisz kondycję gleby, jej strukturę, napowietrzenie i nawodnienie.

Substancje humusowe poprawiają właściwości gleby. Wiążą wodę, sprzyjają tworzeniu i stabilizacji gruzełkowej i porowatej struktury gleby (agregatów glebowych). Gruzełki rozluźniają zbitą i twardą glebę, poprawiają jej przewietrzenie oraz zapewniają równomierne rozłożenie wody i składników pokarmowych w warstwie powierzchniowej. Ogranicza to szkodliwe procesy gnilne, za to stymuluje kiełkowanie i ukorzenianie się młodych roślin, a zdrowy system korzeniowy w początkowej fazie wzrostu jest kluczowym czynnikiem dobrego plonowania.

4. Zyskujesz łatwość i wygodę stosowania preparatu.

UltraHumus jest doskonale rozpuszczalny w wodzie i nie zapycha dysz aparatów do oprysków, nawet drobnokroplistych. Preparat jest skoncentrowany i wydajny – zalecamy stosowanie 7-8 l na ha powierzchni resztek pożniwnych (rozpuścić w 200-300 l wody lub więcej). Można mieszać go z nawozami, np. roztworem saletrzano-mocznikowym. UltraHumus może być stosowany w ciepłe, słoneczne dni, nie wymaga natychmiastowego wymieszania z glebą, co pozwala na lepsze rozplanowanie prac polowych.

Podsumujmy: co zyskujesz stosując UltraHumus na resztki pożniwne?

 • Osiągasz przyspieszenie rozkładu słomy i resztek pożniwnych oraz zwiększenie zawartości próchnicy w glebie,
 • uzyskujesz optymalną, długotrwałą poprawę żyzności gleby i jej odporności na erozję,
 • tworzysz środowisko sprzyjające rozwojowi pożytecznych mikroorganizmów glebowych,
 • poprawiasz warunki glebowe, stymulujesz ukorzenianie roślin i ich lepsze odżywienie od samego początku,
 • oszczędzasz pieniądze i środowisko naturalne – zmniejszasz zużycie nawozów azotowych i poprawiasz wykorzystanie składników pokarmowych przez uprawy,
 • zyskujesz czas i elastyczność planowania – UltraHumus można stosować niezależnie od pogody i nie trzeba natychmiast mieszać go z glebą.

UltraHumus na szybszą mineralizację słomy
i stabilizację próchnicy w glebie

01

Zapewnia lepsze warunki dla rozwoju mikroorganizmów rozkładających słomę

02

Napowietrza glebę oraz ogranicza powstawanie substancji hamujących wschody

03

Sprzyja tworzeniu się i stabilizacji próchnicy oraz zmniejsza podatność gleby na erozję

04

Zwiększa wykorzystanie składników pokarmowych z resztek przez rośliny następcze

05

Nie wymaga natychmiastowego wymieszania z glebą

Image

Ultrahumus na przygotowanie gleby przed siewem:

01

Poprawa struktury gleby

02

Stymulacja rozwoju systemu korzeniowego

03

Lepsze wykorzystanie składników z nawozów

UltraHumus
z roztworem saletrzano - mocznikowym

01

Zmniejsza straty azotu z nawozu

02

Wydłuża dostępność azotu dla roślin

03

Zmniejsza poparzenia

Badania potwierdzają, że kwasy humusowe stosowane łącznie z nawozami azotowymi wydłużają ich dostępność dla roślin oraz zmniejszają straty azotu z nawozu, nawet o 25%. Wykazują działanie zbliżone do inhibitorów nitryfikacji. Kwasy humusowe posiadają wysoką pojemność wymiany kationowej. Po kontakcie z jonem amonowym (NH4+) absorbują go. W ten sposób spowalniają jego utlenianie do amoniaku (zapobiegają gazyfikacji) oraz zatrzymują azot w strefie korzeniowej roślin, czyli tam, gdzie jest najbardziej potrzebny.

Image

Ultrahumus
na start sezonu w oziminach:

01

Rozluźni wierzchnią warstwę gleby

02

Poprawi strukturę gleby

03

Zastymuluje rozwój systemu korzeniowego

04

Poprawi warunki siedliskowe dla mikroorganizmów

UltraHumus • Stymulator procesów glebowych

Najwyższej jakości płynny koncentrat kwasów humusowych

Wysoka koncentracja składników próchnicy:

 • zawiera 80% roztworu biologicznie aktywnych kwasów huminowych i fulwowych
 • powstaje z leonardytów - najbogatszego źródła substancji humusowych w przyrodzie

Bezpieczne i łatwe stosowanie, bez ryzyka zapchania końcówek opryskiwacza:

 • opatentowany proces wieloetapowej filtracji,
 • w pełni rozpuszczalny w wodzie
 • występuje w gotowej do użycia płynnej formie,
 • można stosować łącznie z roztworem saletrzano-mocznikowym

Szybkie i efektywne działanie:

 • aktywnie przemieszcza się w roztworze glebowym i wnika w głąb profilu

UltraHumus jest szczególnie zalecany na gleby gliniaste, zwięzłe ze skłonnością do tworzenia się skorupy na powierzchni gleby oraz na gleby lekkie z deficytami wody w okresach wschodów.

Image

Jak stosować UltraHumus?

 • Stosować do 3 aplikacji w sezonie wegetacyjnym.
 • Jednorazowa dawka 5-8 l/ha
 • Można stosować z nawozami płynnymi, np. z roztworem saletrzano-mocznikowym.
 • Produkt powinien być aplikowany na powierzchnię gleby lub resztek pożniwnych. Nie wymaga natychmiastowego wymieszania z glebą
 • Na resztki pożniwne można stosować solo lub w połączeniu z nawozem azotowym np. r-rem sal.-moc. (20-30 l) lub mocznikiem 10-15 kg/ha

UltraHumus: Dawkowanie

UPRAWA
DAWKA* [l/ha]
TERMIN APLIKACJI
Wszystkie uprawy
5-8
Po żniwach, na powierzchnię resztek pożniwnych.
Buraki cukrowe, kukurydza, zboża jare, ziemniaki
5-8
Wiosną, przed siewem upraw jarych, na powierzchnię gleby.
Rzepak ozimy, zboża ozime
5-8
Wiosną, na start wegetacji roślin.
Warzywa – rozsada
1 l/100 l wody
Przed wysadzeniem rozsadę moczyć do 2 godzin.
Warzywa pod osłonami
(folie i tunele)
8-10
Fertygacja. Stosować do 3 aplikacji w sezonie wegetacyjnym. Przygotowaną pożywkę zużyć w ciągu 24 h od przygotowania. Po podaniu linię przepłukać czystą wodą.
Warzywa gruntowe
7-8
Na powierzchnię gleby. Po siewie lub wysadzeniu rozsady.

Kontakt do Twojego doradcy

 Skontaktuj się z naszym Doradcą Techniczno - Handlowym w Twoim regionie
Image
zachodniopomorskie zach., lubuskie

Tomasz, Doradca Techniczno-Handlowy NaturalCrop Poland

zachodniopomorskie wsch., kujawsko-pomorskie

Piotr, Doradca Techniczno-Handlowy NaturalCrop Poland

pomorskie

Joanna, Doradca Techniczno-Handlowy NaturalCrop Poland

warmińsko-mazurskie, mazowieckie pn.

Piotr, Doradca Techniczno-Handlowy NaturalCrop Poland

podlaskie

Jan, Doradca Techniczno-Handlowy NaturalCrop Poland

lubelskie, podkarpackie

Radosław, Doradca Techniczno-Handlowy NaturalCrop Poland

małopolskie, świętokrzyskie

Bartosz, Doradca Techniczno-Handlowy NaturalCrop Poland

łódzkie, mazowieckie płd.

Łukasz, Doradca Techniczno-Handlowy NaturalCrop Poland

wielkopolskie, dolnośląskie

Rafał, Doradca Techniczno-Handlowy NaturalCrop Poland

opolskie, śląskie

Adela, Doradca Techniczno-Handlowy NaturalCrop Poland

Kontakt do Twojego doradcy

 Skontaktuj się z naszym Doradcą Techniczno - Handlowym w Twoim regionie

Image
zachodniopomorskie zach., lubuskie

Tomasz, Doradca Techniczno-Handlowy NaturalCrop Poland

zachodniopomorskie wsch., kujawsko-pomorskie

Piotr, Doradca Techniczno-Handlowy NaturalCrop Poland

pomorskie

Joanna, Doradca Techniczno-Handlowy NaturalCrop Poland

warmińsko-mazurskie, mazowieckie pn.

Piotr, Doradca Techniczno-Handlowy NaturalCrop Poland

podlaskie

Jan, Doradca Techniczno-Handlowy NaturalCrop Poland

lubelskie, podkarpackie

Radosław, Doradca Techniczno-Handlowy NaturalCrop Poland

małopolskie, świętokrzyskie

Bartosz, Doradca Techniczno-Handlowy NaturalCrop Poland

łódzkie, mazowieckie płd.

Łukasz, Doradca Techniczno-Handlowy NaturalCrop Poland

wielkopolskie, dolnośląskie

Rafał, Doradca Techniczno-Handlowy NaturalCrop Poland

opolskie, śląskie

Adela, Doradca Techniczno-Handlowy NaturalCrop Poland

Image

Wyślij ulotkę nawozu UltraHumus na maila

Proszę wypełnij wszystkie pola.
Proszę wypełnij wszystkie pola.

Publish modules to the "offcanvs" position.