fbpx

Solactiv Evo - Chroni żyzność gleby

Charakterystyka ogólna
Solactiv Evo to wieloskładnikowy aktywator gleby, który powstał w odpowiedzi na problemy pogarszania plonów spowodowanych niedostateczną żyznością gleby, rosnącym zanieczyszczeniem środowiska oraz z coraz częściej występującymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi tj. susze. Główne efekty zastosowania to poprawa struktury gleby i retencji wodnej, zwiększenie efektywności żywienia roślin i sorpcji oraz stymulacja systemu korzeniowego. Z tego względu możemy go określić jako Innowacyjne Rozwiązanie Do Ochrony Żyzności Gleb. Po zastosowaniu Solactiv Evo zwiększają się możliwości gleby do magazynowania wody i składników pokarmowych.                                           

Dowiedz się więcej
Charakterystyka ogólna
Solactiv Evo to wieloskładnikowy aktywator gleby, który powstał w odpowiedzi na problemy pogarszania plonów spowodowanych niedostateczną żyznością gleby, rosnącym zanieczyszczeniem środowiska oraz z coraz częściej występującymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi tj. susze. Główne efekty zastosowania to poprawa struktury gleby i retencji wodnej, zwiększenie efektywności żywienia roślin i sorpcji oraz stymulacja systemu korzeniowego. Z tego względu możemy go określić jako Innowacyjne Rozwiązanie Do Ochrony Żyzności Gleb. Po zastosowaniu Solactiv Evo zwiększają się możliwości gleby do magazynowania wody i składników pokarmowych.


Dowiedz się więcej
Odezwij się do nas! (+48) 22 522 90 80 lub office@naturalcrop.com