fbpx

Program NaturalCrop w rzepaku ozimym

NR ZABIEGU TERMIN, FAZA BBCH ROZWIĄZANIE CEL STOSOWANIA
JESIEŃ
1. Przed siewem rzepaku Fertil CN 150-200 kg/ha Poprawa struktury gleby oraz dostępności makro i mikroelementów dla roślin, wprowadzenie do gleby azotu o kontrolowanym uwalnianiu w ilości 19-25 kg N/ha, który uwalnia się nawet przez 90 dni, stymulacja rozwoju korzeni, zwiększenie aktywności biologicznej gleby, stabilizacja zawartości próchnicy, poprawa rozkładu resztek pożniwnych.
2. W okresie stosowania herbicydów przedwschodowych (0-5 BBCH) UltraHumus 5-8 l/ha w połączeniu z herbicydami przedwschodowymi Przytrzymanie herbicydu w wierzchniej warstwie gleby, poprawa struktury gleby oraz zapobieganie jej zaskorupieniu, stabilizacja zawartości próchnicy, przyspieszenie kiełkowania i wyrównanie wschodów, stymulacja rozwoju korzeni
3. W okresie stosowania herbicydów powschodowych (10-18 BBCH) NaturalCrop SL 0,5-1 l/ha w połączeniu z herbicydami powschodowymi Ograniczenie wystąpienia stresu herbicydowego oraz objawów fitotoksyczności na roślinach uprawnych
4. Faza 2 liści (12 BBCH) FosMagnum 0,5-1 l/ha + NaturalCrop SL 0,5-1 l/ha (np. w połączeniu z insektycydem) Stymulacja rozwoju korzeni, zwiększenie odporności roślin na choroby grzybowe, zwiększenie skuteczności zabiegu insektycydowego.
5. W przypadku wystąpienia uszkodzeń spowodowanych przez śmietkę FosMagnum 1-1,2 l/ha + NaturalCrop SL 1 l/ha Przyspieszenie regeneracji uszkodzeń spowodowanych przez śmietki, silna stymulacja rozwoju korzeni, szczególnie bocznych i przybyszowych.
6. Faza 4-8 liścia (14-18 BBCH) NaturalCrop SL 0,5-1 l/ha + Phylen 5-10l/ha w połączeniu ze skracaniem/fungicydem, borem, nawozami dolistnymi Zwiększenie skuteczności zabiegu, odżywienie roślin azotem o długim działaniu, zwiększenie wykorzystania azotu przez rośliny, ograniczenie strat azotu, bezpieczny azot, bez możliwości przeazotowania i wybujania roślin przed zimą
WIOSNA
7. Wznowienie wegetacji po spoczynku zimowym (19-30 BBCH) FosMagnum 0,5-1 l/ha lub SuperAlgae® 400 SL 0,5-1 l/ha (np. w połączeniu z insektycydem) Przyspieszenie regeneracji roślin po zimie, stymulacja rozwoju korzeni poprawa wigoru i wzrostu roślin
8. Z pierwszą wiosenną dawką azotu (20-25 BBCH) UltraHumus 5-8 l/ha z roztworem saletrzano-mocznikowym Zmniejszenie strat azotu z roztworu saletrzano-mocznikowego, poprawa struktury gleby po zimie, przyśpieszenie nagrzewania gleby, stymulacja rozwoju korzeni.
9. Początek wzrostu pędu glównego (32-40 BCH) FosMagnum 0,5-1 l/ha + NaturalCrop SL 0,5-1 l/ha w połączeniu ze skracaniem/fungicydem, borem, nawozami dolistnymi Zwiększenie odporności na choroby grzybowe, stymulacja rozwoju korzeni, zwiększenie skuteczności zabiegu fungicydowego/skracającego, zwiększenie przyswajalności mikroskladników
10. Zielony pąk (53-57 BBCH) SuperAlgae 400 SL 0,5-1 l/ha + NaturalCrop SL 0,5-1 l/ha w połączeniu z nawozami mikroelementowymi lub innymi nawozami dolistnymi Poprawa przyswajania mikroelementów z mieszaniny, regeneracja roślin w przypadku wystąpienia stresów, zagęszczenie soków komórkowych w pąkach oraz zwiększenie odporności na niskie temperatury, wyrównanie kwitnienia.
11. Opadanie płatka (67-69 BBCH) NaturalCrop SL 0,5-1 l/ha w połączeniu z fungicydem, mikroelementami, nawozami dolistnymi, insektycydem Poprawa skuteczności zabiegu, poprawa wypełnienia i jakości łuszczyn, wzmocnienie roślin przed stresami temperaturowymi, poprawa przyswajania mikroelementów z mieszaniny.
12. Po zbiorach, zagospodarowanie UltraHumus 5-8 l/ha Prawidlowy rozklad resztek pażniwnych, dostarczenie składników próchnicy (kwasy fulwowe rzepaczyska i huminowe), poprawa struktury gleby, zapewnienie równowagi pomiędzy procesami humifikacji i mineralizacji.
Program powinien być dostosowany do stanu uprawy i warunków lokalnych, w konsultacji z Doradcą Technicznym NATURALCROP POLAND.

 

Odezwij się do nas! (+48) 22 522 90 80 lub office@naturalcrop.com