fbpx

Program NaturalCrop w pszenicy ozimej

NR ZABIEGU TERMIN, FAZA BBCH ROZWIĄZANIE CEL STOSOWANIA
JESIEŃ
1. Przed siewem SolactivEvo 200-400 kg/ha Poprawa struktury gleby i retencji wodnej, zwiększenie efektywności żywienia roślin i sorpcji (zwiększenie możliwości magazynowania wody i składników pokarmowych) oraz stymulacja systemu korzeniowego.
2. W okresie stosowania herbicydów powschodowych/insektycydów (10-22 BBCH) NaturalCrop SL 0,5-1 l/ha w połączeniu z herbicydami powschodowymi lub insektycydami Ograniczenie wystąpienia stresu herbicydowego oraz objawów fitotoksyczności na roślinach uprawnych.
3. Od fazy 4 liścia do konca wegeta- cji jesiennej (14-22 BBCH) FosMagnum 0,5 l/ha + + NaturalCrop SL 0,5-1 l/ha w połączeniu z nawozami mikroelementowymi Poprawa przyswajania mikroelementów z mieszaniny, zwiększenie odporności na choroby grzybowe, stymulacja rozwoju korzeni.
WIOSNA
4. Wznowienie wegetacji po spoczynku zimowym (22-25 BBCH) FosMagnum 0,5-1 l/ha lub SuperAlgae® 400 SL 0,5-1 l/ha + NaturalCrop SL 1 l/ha Przyspieszenie regeneracji roślin po zimie, stymulacja rozwoju korzeni, poprawa wigoru i wzrostu roślin
5. W okresie stosowania herbicydów powschodowych (22-32 BBCH) NaturalCrop SL 0,5-1 l/ha w połączeniu z herbicydami powschodowymi Ograniczenie wystąpienia stresu herbicydowego oraz objawów fitotoksyczności na roślinach uprawnych
6. Z wiosenną dawką azotu (25-29 BBCH) Ultra Humus 5-8 l/ha z roztworem saletrzano-mocznikowym Zmniejszenie strat azotu z roztworu saletrzano-mocznikowego, poprawa struktury gleby po zimie, przyśpieszenie nagrzewania gleby, stymulacja rozwoju korzeni.
7. T1 od wydłużania się pierwszego międzywęzła do drugiego kolanka (30-32 BBCH) FosMagnum 0,5 l/ha + Natural Crop SL 0,5-1 l/ha w połączeniu z fungicydem/regulatorem wzrostu, nawozami mikroelementowymi zwiększenie skuteczności zabiegu fungicydowego, poprawa przyswajania mikroelementów, odżywianie roslin azotem o długim działaniu, zwiekszenie wykorzystania azotu przez rośliny, ograniczenie strat azotu, bezpieczny azot, bez możliwości przeazotowania
8. T2 od całkowicie rozwiniętego liścia flagowego do wyłaniania się pierwszych ości z pochwy liściowej (39-49 BBCH) NaturalCrop SL 0,5-1 l/ha + Phylen 5-10 l/ha w połączeniu z fungicydem, nawozami mikroelementami i innymi dolistnymi Zwiększenie skuteczności zabiegu fungicydowego, poprawa przyswajania mikroelementów, odżywienie roślin azotem o długim działaniu, zwiększeniew ykorzystania azotu przez rośliny, ograniczenie strat azotu, bezpieczny azot, bez możliwości przeazotowania.
9. T3 kwitnienie (61-69 BBCH) NaturalCrop SL 0,5-1 l/ha w połączeniu z fungicydem, nawozami dolistnymi Zwiększenie skuteczności zabiegu, odżywienia kłosa, wspomaganie nalewania ziarna i syntezy białka.
10. Po zbiorach, zagospodarowanie słomy UltraHumus 5-8 l/ha Prawidłowy rozkład resztek pożniwnych, dostarczenie składników próchnicy (kwasy słomy fulwowe i huminowe) poprawa struktury gleby, zapewnienie równowagi pomiędzy procesami humifikacji i mineralizacji.
Program powinien być dostosowany do stanu uprawy i warunków lokalnych, w konsultacji z Doradcą Technicznym NATURALCROP POLAND.
Odezwij się do nas! (+48) 22 522 90 80 lub office@naturalcrop.com