fbpx

Program NaturalCrop w kukurydzy

NR ZABIEGU TERMIN, FAZA BBCH ROZWIĄZANIE CEL STOSOWANIA
1. Przed siewem SolactivEvo 200-400 kg/ha Poprawa struktury gleby i retencji wodnej, zwiększenie efektywności żywienia roślin i sorpcji (zwiększenie możliwości magazynowania wody i składników pokarmowych) oraz stymulacja systemu korzeniowego.
2. Od siewu do 2 liści właściwych (0-12 BBCH) UltraHumus 5 l/ha w połączeniu z herbicydem doglebowym Przyspieszenie kiełkowania i wyrównanie wschodów, stymulacja rozwoju systemu korzeniowego.
3. W okresie stosowania herbicy- dów powschodowych, od fazy pierwszego liścia do dziewiątego (11-19 BBCH) NaturalCrop SL 0,5-1 l/ha w połączeniu z herbicydami powschodowymi Ograniczenie wystąpienia stresu herbicydowego oraz objawów fitotoksyczności na roślinach uprawnych.
4. 3-6 liści właściwych (13-16 BBCH) FosMagnum 0,5-0,6 l/ha + NaturalCrop SL 0,5-1 l/ha + Phylen 5-10 l/ha w połączeniu z cynkiem i innymi nawozami mikroelementowymi Poprawa pobierania cynku i innych mikroelementów, zwiększenie odporności na choroby grzybowe, stymulacja rozwoju korzeni, odżywienie roślin azotem o długim działaniu, zwiększenie wykorzystania azotu przez rośliny ograniczenie strat azotu, bezpieczny azot, bez możliwości przeazotowania.
5. 8-10 liści właściwych (18-20 BBCH) FosMagnum 0,5 l/ha + NaturalCrop SL 0,5-1 l/ha w połączeniu z cynkiem i innymi nawozami mikroelementowymi Poprawa pobierania cynku i innych mikroelementów, zwiększenie odporności na choroby grzybowe, stymulacja rozwoju korzeni, lepsze pokrycie liścia.
6. Po zbiorach, zagospodarowanie słomy Ultra Humus 5-8 l/ha Prawidłowy rozkład resztek pożniwnych, dostarczenie składników próchnicy (kwasy fulwowe i huminowe), poprawa struktury gleby, zapewnienie równowagi pomiędzy procesami humifikacji i mineralizacji.
Program powinien być dostosowany do stanu uprawy i warunków lokalnych, w konsultacji z Doradcą Technicznym NATURALCROP POLAND.

 

Odezwij się do nas! (+48) 22 522 90 80 lub office@naturalcrop.com