fbpx

Program NaturalCrop w jęczmieniu browarnym ozimym

NR ZABIEGU TERMIN, FAZA BBCH ROZWIĄZANIE CEL STOSOWANIA
JESIEŃ
1. Przed siewem Fertil CN 200 kg/ha Dostarczenie 25 kg azotu o kontrolowanym uwalnianiu, dostosowanym do specyfiki wymagań jęczmienia browarnego; poprawa właściwości gleby, stymulacja rozwoju pożytecznych mikroorganizmów glebowych, które wpływają na szybszy rozkład resztek organicznych; stymulacja rozwoju korzeni drobnych i włośnikowych, co sprzyja ukorzenieniu młodych roślin.
2. okresie stosowania herbicydów powschodowych/insektycydów (10-30 BBCH) NaturalCrop SL 0,5 l/ha w połączeniu z herbicydami powschodowymi lub insektycydami Ograniczenie wystąpienia stresu herbicydowego oraz objawów fitotoksyczności na roślinach uprawnych,
3. Krzewienie (25-30 BBCH) FosMagnum 0,5-0,8 l/ha + NaturalCrop SL 0,5 l/ha w połączeniu z dokarmianiem mikroelementowym Poprawa przyswajania mikroelementów, poprawa pokrycia liścia, zwiększenie odporności na choroby grzybowe, stymulacja rozwoju korzeni.
WIOSNA
4. W okresie stosowania herbicydów powschodowych/insektycydów od wiosennego ruszenia wegetacji do fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (31-39 BBCH) NaturalCrop SL 0,5 l/ha w połączeniu z herbicydami powschodowymi lub insektycydami Ograniczenie wystąpenia stresu herbicydowego oraz objawów fitotoksyczności na roślinach uprawnych
5. Strzelanie w źdźbło (31-39 BBCH) FosMagnum 0,5-0,8 l/ha + NaturalCrop SL 0,5 l/ha w połączeniu z dokarmianiem mikroelementowym, fungicydem, regulatorem Poprawa przyswajania mikroelementów, poprawa pokrycia liścia, zwiększenie skuteczności zabiegu fungicydowego, skracającego, zwiększenie odporności na choroby grzybowe, stymulacja rozwoju korzeni.
6. Początek grubienia pochwy liściowe liścia flagowego do końca kłoszenia (41-59 BBCH) SmartSil® WP 1-2 kg/ha + NaturalCrop SL 0,5 l/ha w połaczeniu z dokarmianiem mikroelementowym, fungicydem, regulatorem Poprawa przyswajania mikroelementów, poprawa pokrycia liścia, zwiększenie skuteczności zabiegu fungicydowego, skracającego poprawa jakości ziarna
7. Po zbiorach, zagospodarowanie słomy UltraHumus 5-8 l/ha zwiększenie skuteczności zabiegu fungicydowego, poprawa przyswajania mikroelementów, odżywianie roslin azotem o długim działaniu, zwiekszenie wykorzystania azotu przez rośliny, ograniczenie strat azotu, bezpieczny azot, bez możliwości przeazotowania
Program powinien być dostosowany do stanu uprawy i warunków lokalnych, w konsultacji z Doradcą Technicznym NATURALCROP POLAND.

 

Odezwij się do nas! (+48) 22 522 90 80 lub office@naturalcrop.com