fbpx

Program NaturalCrop w jęczmieniu browarnym jarym

NR ZABIEGU TERMIN, FAZA BBCH ROWIĄZANIE CEL STOSOWANIA
1. Przed siewem Fertil CN 200 kg/ha Dostarczenie 25 kg azotu o kontrolowanym uwalnianiu, dostosowanym do specyfiki wymagań jęczmienia browarnego; poprawa właściwości gleby, stymulacja rozwoju pożytecznych mikroorganizmów glebowych, które wpływają na szybszy rozklad resztek organicznych; stymulacja rozwoju korzeni drobnych i włośnikowych, co sprzyja ukorzenieniu młodych roślin.
2. okresie stosowania herbicydów powschodowych/insektycydów (10-37 BBCH) NaturalCrop SL 0,5 l/ha w połączeniu z herbicydami powschodowymi lub insektycydami Ograniczenie wystąpienia stresu herbicydowego oraz objawów fitotoksyczności na roślinach uprawnych,
3. Koniec krzewienia do pierwszego kolanka (29-31 BBCH) FosMagnum 0,5-0,8 l/ha + NaturalCrop SL 0,5 l/ha w połączeniu z dokarmianiem mikroelementowym, fungicydem, regulatorem Poprawa przyswajania mikroelementów, poprawa pokrycia liścia, zwiększenie skuteczności zabiegu fungicydowego, skracającego, zwiększenie odporności na choroby grzybowe, stymulacja rozwoju korzeni.
4. Początek grubienia pochwy liściowej liścia flagowego do końca kłoszenia (41-59 BBCH) SmartSil® WP 1-2 kg/ha + NaturalCrop SL 0,5 l/ha w połączeniu z dokarmianiem mikroelementowym, fungicydem, regulatorem Poprawa przyswajania mikroelementów, poprawa pokrycia liścia, zwiększenie skuteczności zabiegu fungicydowego, skracającego, poprawa jakości ziarna.
5. Po zbiorach, zagospodarowanie słomy UltraHumus 5-8 l/ha Prawidłowy rozkład resztek pożniwnych, dostarczenie składników próchnicy (kwasy fulwowe i huminowe), poprawa struktury gleby, zapewnienie równowagi pomiędzy procesami humifikacji i mineralizacji.
Program powinien być dostosowany do stanu uprawy i warunków lokalnych, w konsultacji z Doradcą Technicznym NATURALCROP POLAND.

 

Odezwij się do nas! (+48) 22 522 90 80 lub office@naturalcrop.com