Usługi zaawansowanego doradztwa nawozowego - Projekt gleba

Rzetelna ocena stanowiska powinna być standardem, gdyż bez znajomości parametrów pola nie da się zaplanować właściwego nawożenia. Stosowanie nawozów „na oko” zazwyczaj nie przynosi oczekiwanych efektów, często nawet szkodzi uprawie i generuje niepotrzebne koszty.

Wyszliśmy naprzeciw i proponujemy nową usługę zaawansowanego doradztwa nawozowego – PROJEKT GLEBA. Projekt obejmuje kompleksowy nadzór nad gospodarstwem, bądź konkretnym stanowiskiem/uprawą doświadczonych specjalistów w zakresie użyźniania gleby i żywienia roślin.

W ramach usługi gospodarstwo otrzymuje precyzyjne programy nawozowe lub zalecenia nawozowe, badanie zasobności gleby wraz z opracowaniem map i interpretacją wyników badań, diagnostykę stanowiska oraz serwis posprzedażowy. W zależności od potrzeb właściciela gospodarstwa można dostosować zakres badań lub pominąć niektóre etapy usługi. Np. jeśli rolnik dysponuje aktualnymi badaniami gleby może zdecydować się tylko na precyzyjne programy nawozowe, do których w pakiecie dostaje serwis na polu. Dokładny opis pakietów w tabeli poniżej.

 

  PAKIET I PAKIET II PAKIET III
ANALIZA I MAPY GLEBOWE W ZAKRESACH OPTI LUB PRO + + -
INTERPRETACJA ANALIZ GLEBOWYCH + + +
ZALECENIA METODĄ UNIWERSALNĄ + - -
PRECYZYJNY PROGRAM NAWOZOWY - + +
DIAGNOSTYKA PROFILU GLEBOWEGO + + +
SERWIS NA GOSPODARSTWIE + + +

 

Gospodarstwo ma również do wyboru dwie opcje badań: OPTI – optymalną (odczyn i przyswajalne formy składników) i PRO – rozszerzoną (OPTI + mikroskładniki). W obu przypadkach badany jest węgiel organiczny, który w większości oferowanych na rynku badań jest pomijany, a który jest niezbędny do określenia zawartości próchnicy w glebie. Próchnica razem z odczynem gleby w głównej mierze decydują o przyswajalności i sorpcji składników pokarmowych oraz aktywności mikrobioty glebowej, czyli o żyzności i potencjale urodzajności. Dokładny opis badań na schemacie poniżej.


W ramach usługi przeprowadzana jest także diagnostyka gleby, podczas której badany jest profil glebowy oraz jego uziarnienie. Podczas lustracji stanowiska pozyskiwane są informacje dotyczące cyzyjne programy nawozowe, do właściwości gleby, zachowywania się składników pokarmowych znajdujących się w glebie lub dostarczanych w nawozach mineralnych oraz z jakimi problemami rolnik może się spotkać w trakcie wegetacji roślin.

Na podstawie aktualnych wyników badań, diagnostyki stanowiska, posiadanej wiedzy oraz szczegółowej rozmowy z gospodarzem specjaliści NaturalCrop Poland są w stanie szerzej spojrzeć na obieg i przyswajalność składników pokarmowych w glebie. Dzięki temu tworzony jest szczegółowy program nawozowy dostosowany do konkretnego stanowiska i uprawy. Przez cały sezon wegetacyjny prowadzony jest także monitoring plantacji i gleby. Stały nadzór specjalisty pozwala na sprawdzenie efektów wprowadzonego programu oraz szybkiej reakcji na nagłe zmiany pogody czy występujące stresy. Taki schemat postępowania umożliwia poznanie wszystkich właściwości pola, a co za tym idzie zoptymalizowanie kosztów poniesionych na nawożenie.

Nowa usługa PROJEKT GLEBA jest odpowiedzią na wszystkie wątpliwości dotyczące opłacalności stosowanych nawozów . Firma NaturalCrop Poland daje najlepsze rozwiązania, tak żeby rolnik mógł oszczędzić czas i swoje pieniądze.

W uzasadnionych przypadkach lub na życzenie klienta wykonujemy dodatkowe analizy gleby tj. azot mineralny (dwie głębokości), metale ciężkie, glin, siarka, kondensacja herbicydów oraz skanowanie elektromagnetyczne gleby. Wszystkie analizy wykonujemy w akredytowanych w tym zakresie laboratoriach.

 

Odezwij się do nas! (+48) 22 522 90 80 lub office@naturalcrop.com