fbpx

Program NaturalCrop w buraku cukrowym

NR ZABIEGU TERMIN, FAZA BBCH ROZWIĄZANIE CEL STOSOWANIA
1. Przed siewem Fertil CN 200-300 kg/ha Poprawa struktury gleby oraz dostępności makro- i mikroelementów dla roślin, wprowadzenie do gleby azotu o kontrolowanym uwalnianiu w ilości 25-37 kg N/ha, stymulacja rozwoju systemu korzeniowego, zwiększenie aktywności biologicznej gleby, stabilizacja zawartości próchnicy, poprawa rozkładu resztek pożniwnych.
2. Od siewu do 2 liści właściwych (0-12 BBCH) UltraHumus 5-8 l/ha z herbicydem przedwschodowym Przyspieszenie kiełkowania i wyrównanie wschodów, stymulacja rozwoju systemu korzeniowego.
3. W okresie stosowania herbicydów powschodowych/insektycydów od fazy liścieni do 90% zakrytych między rzędzi (10-39 BBCH) NaturalCrop SL 0,5-2 l/ha w połączeniu z herbicydami powschodowymi lub insektycydami Ograniczenie wystąpienia stresu herbicydowego oraz objawów fitotoksyczności na roślinach uprawnych, poprawa efektywności zabiegu insektycydowego.
4. 4-8 liści właściwych (14-18 BBCH) NaturalCrop SL 0,5-1 l/ha + FosMagnum 0,5-0,8 l/ha + SmartSil® WP 1-2 kg/ha w połączeniu z nawozami mikroelementowymi i innymi dolistnymi Odżywienie w krzem, zwiększenie odporności roślin na suszę, poprawa wydajności fotosyntezy oraz zwiększenie wigoru roślin, regeneracja roślin po uszkodzeniach herbicydowych, poprawa pobierania mikroelementów, zwiększenie odporności na choroby grzybowe, stymulacja rozwoju systemu korzeniowego, zmniejszenie zanieczyszczeń w plonie handlowym.
5. Do zwierania międzyrzędzi (25-39 BBCH) NaturalCrop SL 0,5-1 l/ha + SmartSil® WP 1-2 kg/ha w połączeniu z nawozami mikroelementowymi i innymi dolistnymi Odżywienie w krzem, zwiększenie odporności roślin na suszę, poprawa wydajności fotosyntezy oraz zwiększenie wigoru roślin, poprawa pobierania mikroelementów.
6. Po przekroczeniu progu szkodliwości chwościka, rozwój korzenia spichrzowego (ok. 40 BBCH) NaturalCrop SL 0,5-1l/ha + FosMagnum 0,5 l/ha w połączeniu fungicydem Poprawa efektywności fungicydu, zwiększenie odporności na choroby grzybowe, stymulacja rozwoju systemu korzeniowego, lepsze pokrycie liścia.
Program powinien być dostosowany do stanu uprawy i warunków lokalnych, w konsultacji z Doradcą Technicznym NATURALCROP POLAND.

 

Odezwij się do nas! (+48) 22 522 90 80 lub office@naturalcrop.com