fbpx

Komunikat sadowniczy naturalcrop nr 2/2020 z dnia 24 03 2020

Głównymi składnikami roślin są: węgiel (45%), tlen (42%), wodór (5%), azot (1-5%). Węgiel pobierają głównie z powietrza w postaci CO₂, ponieważ w glebie jest go zbyt mało. Planując nawożenie doglebowe sadów należy wybrać nawozy, które będą zawierały w/w składniki.

Fertil CN 40-12,5 jest cennym źródłem węgla organicznego (40%), który wspomaga namnażanie i rozwój pożytecznych mikroorganizmów żyjących w strefie korzeniowej roślin, dzięki czemu zwiększa aktywność biologiczną gleby. Mikroorganizmy są jednym z najistotniejszych czynników decydujących o żyzności i produktywności gleb. Powodują szybszy rozkład resztek organicznych co przyczynia się do tworzenia próchnicy, która zwiększa pojemność wodną. Jest to szczególnie ważne w okresach suszy. Ponadto mikroorganizmy uczestniczą w tworzeniu struktury gruzełkowej. Fertil stymuluje namnażanie grzybów mikoryzowych, które ograniczają występowanie takich patogenów jak np. Phytophthora. Ponadto zawarty w nawozie węgiel poprawia dostępność składników pokarmowych dla roślin.

W doświadczeniu przeprowadzonym w sadzie jabłoniowym (2012-2013 r.) Fertil zwiększył zawartość fosforu o 45%, potasu 31% i magnezu 3% (przy średnich i wysokich zasobnościach składników).  Zastosowanie nawozu pozwala obniżyć koszty nawożenia doglebowego, ponieważ zwiększa dostępność składników pokarmowych dla roślin. Poza tym węgiel obecny w Fertilu poprawia strukturę gleby, dzięki czemu korzenie łatwiej i szybciej penetrują glebę.

Fertil zawiera specyficzne związki (aminokwasy), które stymulują rozwój systemu korzeniowego. Zastosowanie produktu szczególnie sprzyja formowaniu korzeni włośnikowych, przez które pobieranych może być do 80% składników pokarmowych.

Fertil jest doskonałym źródłem organicznego azotu (12,5%), ponieważ nie ulega stratom oraz jest uwalniany w sposób kontrolowany co zapewnia zrównoważone odżywienie roślin dostosowane do ich wymagań pokarmowych. Fertil zawiera również siarkę (4,4 %), która poprawia pobieranie azotu przez rośliny, co prowadzi do uzyskania wyższych plonów, o lepszych parametrach jakościowych.

Fertil należy stosować wczesną wiosną w dawce od 300 do 500 kg/ha. Dawka nawozu uzależniona jest od zasobności gleby w składniki pokarmowe oraz próchnicę.

Odezwij się do nas! (+48) 22 522 90 80 lub office@naturalcrop.com