fbpx

Komunikat rolniczy NaturalCrop nr 2/2020 z dnia 01 II 2020

Zbliża się termin zastosowania pierwszej dawki azotu w oziminach. Stosowanie tego składnika zawsze jest obarczone pewnymi stratami. Największe straty azotu w postaci ulatniania się amoniaku występują przy stosowaniu nawozów mineralnych zawierających azot w formie amidowej i amonowej. Sięgają one nawet 50%. Dlatego głównym zadaniem każdego producenta rolnego powinno być ograniczenie tych strat do minimum, przy jednoczesnym ograniczaniu zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Do takich działań zobowiązuje również Dyrektywa Azotanowa.

Nasza propozycja to zastosowanie produktu opartego o kwasy huminowe i fulwowe o nazwie UltraHumus. W przypadku nawozów posypowych UltraHumus powinien być zastosowany do 3-5 dni po wysianiu nawozów. Natomiast w przypadku nawozów azotowych płynnych łącznie z nimi. Rekomendowana dawka zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku to 4-5l/ha. Dzięki aplikacji UltraHumusu z nawozami mineralnymi ograniczymy straty azotu nawet do 25%.

Substancje humusowe (kwasy fulwowe i huminowe) zawarte w produkcie UltraHumus są najbardziej chemicznie czynnymi związkami organicznymi i charakteryzują się bardzo dużą zdolnością wymiany kationów i anionów. Dzięki tym właściwością jon NH4+ zostaje adsorbowany przez kwasy humusowe, a procesy utleniania tego jonu do amoniaku zostają spowolnione. Dodatkowo dzięki przetrzymaniu jonu NH4+ przez substancje humusowe wydłużamy dostępność tego składnika dla roślin.

Produkt nie tylko ogranicza starty azotu z gleby i wydłuża jego dostępność dla roślin, ale również wpływa korzystnie na szereg właściwości gleby m.in. odbudowuje strukturę gleby, stabilizuje poziom próchnicy w glebie czyli jednego z najważniejszych czynników decydującego o żyzności gleby, zwiększa retencję wodną oraz glebowy kompleks sorbcyjny. Ultrahumus w sposób trwały poprawia także siedlisko życia mikroorganizmów oraz ich funkcjonowanie, wpływa również stymulująco na system korzeniowy oraz detoksykuje glebę ze szkodliwych metali ciężkich.

 

Odezwij się do nas! (+48) 22 522 90 80 lub office@naturalcrop.com