fbpx

KOMUNIKAT ROLNICZY NATURALCROP NR 1/2020 Z DNIA 23 I 2020


Jęczmień browarny ma szczególne wymagania dotyczące nawożenia azotowego i dlatego wymaga szczególnego nawozu – takiego jak Fertil CN 40-12,5. Kontrolowane uwalnianie azotu z Fertilu CN 40-12,5 świetnie wpisuje się w specyficzne wymagania jęczmienia browarnego, co przekłada się na:
• wysoki plon,
• wyrównanie ziarna,
• niską zawartość białka oraz
• wysoką energią kiełkowania.


Produkt ten zalecamy zastosować w dawce 200 kg/ha. Jeżeli nawożenie azotowe ma opierać się na moczniku lub saletrzaku, to nawozy te stosujemy łącznie z Fertilem CN 40-12,5. - przed siewnie. Natomiast jeżeli ma być stosowana saletra amonowa lub RSM to nawozy te stosujemy w fazie szpilki, a Fertil CN 40-12,5 przed siewem. Oprócz tego nawóz ten poprawia właściwości fizyko-chemiczne i biologiczne gleby oraz wpływa na szybszy rozkład resztek pożniwnych. Korzystny stosunek C do N (poniżej 4) zwiększa namnażanie i rozwój pożytecznych mikroorganizmów glebowych, które wpływają na szybszy rozkład resztek organicznych. W efekcie zwiększa się dostępność fosforu, potasu i innych składników pokarmowych w roztworze glebowym. W przypadku wysokich i średnich zawartości P i K w glebie pozwala to na wyeliminowanie nawozów fosforowo-potasowych. Dodatkowo Fertil CN 40-12,5 zawiera rozpuszczalny w wodzie azot organiczny, który stymuluje rozwój korzeni drobnych i włośnikowych, co sprzyja ukorzenieniu młodych roślin.

Odezwij się do nas! (+48) 22 522 90 80 lub office@naturalcrop.com