fbpx

Komunikat rolniczy NaturalCrop nr 19/2019 z dnia 16 VII 2019

Rzepak jest rośliną bardzo wymagającą pod względem odżywiania azotem oraz żyzności gleby. Te dwa czynniki powinny być ze sobą skorelowane w taki sposób, aby rośliny miały zapewnioną podaż składników w trakcie coraz bardziej wydłużającej się jesieni oraz wczesną wiosną. To w jaki sposób przygotujemy glebę oraz będziemy nawozić rzepak jesienią zadecyduje o sile rozwoju sytemu korzeniowego, którego rozbudowa powinna być celem jesiennego prowadzenia plantacji. Tylko korzenie długie, z odpowiednią ilością korzeni bocznych są w stanie efektywnie pobierać i odżywiać rośliny w składniki pokarmowe, szczególnie w bardzo słabo mobilny fosfor oraz pomóc roślinie przetrwać krótkotrwałe i ostre zimy. To właśnie jesienne odżywienie decyduje o odpowiednim przezimowaniu i stabilnym plonie.

Powyższe efekty jesteśmy w stanie uzyskać poprzez aktywację gleby, polegającą na stabilizacji próchnicy oraz zrównoważonym nawożeniu. Wbrew pozorom zwiększenie nawożenia PK, przy wysokich zasobnościach tych składników w glebie, nie pozwoli nam na optymalne odżywienie roślin. Wręcz przeciwnie, spowoduje ich przejście do – niedostępnego dla korzeni rzepaku – „buforu zapasowego”. Poza tym, za wysokie w stosunku do zapotrzebowania roślin nawożenie mineralne niepotrzebnie zasala glebę, co z kolei może spowodować zahamowanie rozwoju systemu korzeniowego rzepaku i tym samym poboru składników z gleby. Z tego powodu na stanowiskach zasobnych w składniki pokarmowe technologia oparta na aktywacji gleby
i stabilizacji próchnicy ma zdecydowaną przewagę nad standardowym nawożeniem mineralnym w uprawie rzepaku ozimego.

Technologia uprawy rzepaku ozimego z zastosowaniem Fertil CN 40-12,5:

 1. Przedplon – Zboża z nawożeniem standardowym PK.
 2. Stanowisko – Gleby zasobne w PK z ustabilizowanym pH (zasobności PK od średnich w górę)
 3. Zagospodarowanie słomy

Opcja 1 – Jeżeli odczyn gleby jest nieuregulowany w ściernie rozsiać granulowane wapno węglanowe lub kredę granulowaną w dawce 300-500 kg/ha. Zabieg ten zwiększy dostępność fosforu zawartego w glebie oraz przyczyni się do przyspieszenia mineralizacji słomy. Dzięki temu szybciej zostaną wykorzystane makro i mikro składniki w niej zawarte.

Opcja 2 – Jeżeli odczyn gleby jest uregulowany na powierzchnię resztek pożniwnych zastosować UltraHumus w dawce 7-8 l/ha rozpuszczony w min. 200 l wody. Opcjonalnie można stosować łącznie z roztworem saletrzano-mocznikowym w dawce 20 l/ha lub z mocznikiem rozpuszczonym w wodzie w dawce 5-10 kg/ha. Wtedy dawkę azotu trzeba uwzględnić w planie nawozowym. Zabieg ten nie tylko poprawia rozkład, mineralizację oraz wykorzystanie składników pokarmowych z resztek pożniwnych, ale również wpłynie na stabilizację zawartości próchnicy w glebie – najważniejszego składnika decydującego o żyzności gleby.

 1. Uprawa ścierniskowa – Wymieszanie wapna/UltraHumus z glebą.
 2. Orka
 3. Fertil CN 40-12,5 – 200-250 kg/ha. Węgiel organiczny zawarty w nawozie zwiększa aktywność biologiczną gleby oraz stabilizuje zawartość próchnicy. Dzięki temu poprawie ulega struktura gleby oraz dostępność makro- i mikroelementów dla roślin. Bardzo ważnym aspektem jesiennego nawożenia rzepaku jest wprowadzenie do gleby azotu
  o kontrolowanym uwalnianiu w ilości 25-31 kg N/ha. Dzięki temu rzepak ma dostęp do azotu nawet przez 90 dni. Jest to bardzo korzystne dla rozwoju roślin, ze względu na występujące w ostatnich latach ciepłe i długie jesienie. Dodatkowo stosując Fertil CN 40-12,5 wprowadzamy do gleby SIARKĘ, CYNK I BOR oraz aminokwasy, które stymulują rozwój systemu korzeniowego roślin.
 4. Uprawa przedsiewna
 5. Siew
 6. Nawożenie azotem – 30 kg N/ha w postaci saletry amonowej lub roztworu saletrzano-mocznikowego w terminie 25.09 – 05.10. Ewentualnie przed siewem mocznik.
 7. Nawożenie siarką i magnezem – Stosujemy w przypadku niskich zasobności w S i Mg. Kizeryt 200 kg/ha przed ruszeniem wegetacji na zamarzniętą glebę.

Uprawa następcza – Zboża w technologii z nawożeniem standardowym PK.

Odezwij się do nas! (+48) 22 522 90 80 lub office@naturalcrop.com