fbpx

Komunikat rolniczy NaturalCrop nr 12/2019 z dnia 02 V 2019

Jednymi z najczęściej stosowanych herbicydów powchodowych w kukurydzy są herbicydy sulfonylomocznikowe o działaniu układowym. Pomimo wysokiej skuteczności są niekiedy niebezpieczne dla roślin uprawnych. Mogą powodować fitotoksyczność i uszkodzenia na roślinach w przypadku zastosowania za wysokiej dawki, wystąpienia warunków wyjątkowo korzystnych dla ich działania (np. zbyt wysoka wilgotność i temperatura powietrza), użycia niewłaściwej substancji wspomagającej (np. adiuwantu), zastosowania ich zbyt wcześnie, na rośliny nie zaawansowane we wzroście, jak również zastosowania ich zbyt późno. Na roślinach można wtedy zaobserwować zahamowanie wzrostu (skarlenie), chlorozy i purpurowe liście, chlorotyczne plamy u podstawy, co negatywnie odbija się na plonie.

Zalecenie: herbicyd powschodowy + NaturalCrop® SL 0,5 l/ha

Zmniejszenie fitotoksyczności herbicydów

W celu zapobiegania wystąpienia efektów fitotoksyczności na roślinach (przyhamowaniu wzrostu, uszkodzenia, przebarwienia) powodowanemu przez toksyczne działanie substancji aktywnej na rośliny uprawne zalecamy dodać do zabiegu enzymatyczny koncentrat  L-aminokwasów – NaturalCrop® SL w dawce 0,5-1 l/ha.

Działanie produktu świetnie wpasowuje się w specyficzny mechanizm działania herbicydów sufonylomocznikowych, który polega na blokadzie syntezę trzech aminokwasów niezbędnych do wzrostu roślin: leucyny, izoleucyny i waliny. Natomiast w momencie aplikacji NaturalCrop® SL z herbicydem produkt dostarcza roślinom uprawnym w/w aminokwasy. Dzięki temu zapobiega wystąpieniu stresu i zahamowaniu wzrostu..

Dodatkowa biostymulacja

W momencie stosowania herbicydów powschodowych często mamy do czynienia również z innymi niekorzystnymi warunkami, takimi jak niskie temperatury – uniemożliwiające pobieranie fosforu oraz niedobory wody. Wszystkie te czynniki zwielokrotniają problem zahamowania wzrostu roślin w początkowych fazach rozwojowych. Zastosowany w tym momencie NaturalCrop® SL wspomaga syntezę antyoksydantów, które z jednej strony biorą udział w odporności roślin na stresy abiotyczne, a z drugiej poprawiają wysokość i jakość plonów.

Lepsze wnikanie substancji aktywnej w niższej temperaturze

Dodatkowo NaturalCrop® SL pozwala na osiągnięcie lepszego wnikania substancji aktywnej. Polipeptydy tworzą na liściu powłokę zapobiegającą parowaniu i wysychaniu cieczy, dzięki czemu ciecz nie spływa z liścia.

Odezwij się do nas! (+48) 22 522 90 80 lub office@naturalcrop.com