fbpx

Rośliny bobowate tj. groch, łubin, bobik czy soja stanowią bardzo dobry przerywnik po zbożach i pełnią ważną rolę w zmianowaniu. Posiadają zdolność wykorzystywania azotu atmosferycznego. Przekłada się to na dużo prostszą w porównaniu do innych roślin uprawę oraz wyższe, nawet o 20%, plonowanie roślin następczych. Im lepiej prowadzony łan, tym wyższy plon i więcej resztek pożniwnych, które są bogate w składniki pokarmowe i stanowią nawóz dla roślin następczych.

Zaprawianie nasion

Jednym z najważniejszych zabiegów agrotechnicznych w uprawie bobowatych jest zaprawianie nasion oraz szczepienie bakteriami brodawkowymi, np. nitraginą. Coraz powszechniejszą praktyką przy przygotowywaniu zaprawy jest zastępowanie części wody – nawozami donasiennymi, który stosuje się w celu stymulacji kiełkowania oraz poprawy pokrycia nasion zaprawą fungicydową i szczepionką. Przykładem takiego nawozu jest  enzymatyczny koncentrat L-aminokwasów – NaturalCrop® SL. Zalecana dawka to 0,2 l NaturalCrop® SL na 100 kg nasion. Rośliny potraktowane w taki sposób cechują się silniejszym wigorem początkowym oraz lepiej się ukorzeniają. W efekcie wschody są szybsze i bardziej wyrównane, również w warunkach stresowych tj. niedobór lub nadmiar wody. Działanie to wynika z zawartości specyficznych L-aminokwasów (tj kwas glutaminowy, kwas asparaginowy, lizyna, fenyloalanina oraz treonina), które wpływają stymulująco na kiełkowanie nasion.

NaturalCrop® SL zapewnia również lepsze pokrycie i przyleganie zaprawy do nasion, co podnosi skuteczność ochrony fungicydowej i efektywność szczepienia. Związane jest to z zawartymi w produkcie peptydami i polipeptydami, które zapewniają wysoką lepkość produktu (184 cP).

Nawożenie azotowe

Ze względu na unikalną fizjologię roślin bobowatych i zdolność do symbiozy z bakteriami brodawkowymi szczególne znaczenie w nawożeniu ma odpowiednie podejście do nawożenia azotowego. Zbyt duża zawartość N w roztworze glebowym może skutkować „rozleniwieniem” korzeni i brakiem symbiozy z bakteriami brodawkowymi. To właśnie delikatny niedobór N stymuluje powstawanie brodawek. Z tego względu zaleca się rezygnację z nawożenia azotem mineralnym lub ograniczenie do 30 kg N/ha. Azot z nawozu mineralnego jest szybko-dostępny i dlatego może skutkować pogorszeniem zawiązania brodawek. Dlatego dużo lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie nawozu o wydłużonym uwalnianiu, który nie powoduje nagłego wzrostu stężenia azotu w roztworze glebowym.

Takim właśnie nawozem jest Fertil CN 40-12,5 – nowy typ organicznego nawozu azotowego poprawiający właściwości fizyko-chemiczne i biologiczne gleby. Zawarty w nawozie azot (12,5%) występuje w trzech formach: aminokwasów, peptydów i polipeptydów. Proste aminokwasy są rozpuszczalne w wodzie i najszybciej dostępne dla roślin po zastosowaniu.  Wpływa to stymulująco na wzrost i rozwój systemu korzeniowego. Z kolei peptydy i polipeptydy – związki bardziej złożone – w trakcie sezonu wegetacyjnego są sukcesywnie rozkładane przez mikroorganizmy glebowe do form prostszych, przyswajalnych dla roślin. Dzięki spowolnionemu uwalnianiu składników z nawozu rośliny przez cały sezon wegetacyjny mają dostęp do niewielkich dawek azotu, co stanowi doskonałe uzupełnienie odżywiania oraz nie „rozleniwia” korzeni. Nie występuje ryzyko przeazotowania upraw i niezawiązania brodawek.

Dodatkowo węgiel organiczny stanowi świetną pożywkę dla mikroorganizmów glebowych i tym samym sprzyja zawiązywaniu brodawek (zdjęcie 1) oraz poprawia dostępność mikro i makroelementów w roztworze glebowym dla roślin. Rekomendowana dawka to 150-200 kg/ha (19-25kg N/ha), przed siewem.

 

 

Odezwij się do nas! (+48) 22 522 90 80 lub office@naturalcrop.com