fbpx

Komunikat rolniczy NaturalCrop nr 10/2019 z dnia 24.04.2019

W tym roku wiele osób trochę pospieszyło się z siewami buraków oraz kukurydzy. W następstwie występowania spadków temperatury wschody zostały opóźnione, a rośliny wschodzą nierównomiernie.

W celu przyspieszenia kiełkowania i wyrównania wschodów oraz stymulacji rozwoju systemu korzeniowego buraka cukrowego i kukurydzy zalecamy zastosować mieszaninę produktów Ultrahumus (7-8 l/ha) i SuperAlgae 400 SL (0,5-1 l/ha).  Ultrahumus to płynny stymulator wzrostu roślin i kondycjoner gleby, zawierający koncentrat biologicznie aktywnych kwasów huminowych i fulwowych. SuperAlgae 400 SL to biostymulator wykazujący działanie hormonalne typu auksyn i zwiększający odporność roślin na niekorzystne warunki tj. susza i niska temperatura.

Produkty można stosować do 14 dni po wschodach, jednak najlepsze efekty dają zastosowane zaraz po siewie.

Działanie dwutorowe: na roślinę i na glebę

UltraHumus działa dwutorowo, na roślinę i na glebę. Stymuluje stożek wzrostu korzenia zarodkowego i korzeni bocznych oraz oddziałuje strukturotwórczo na wierzchnią warstwę gleby. Zmniejsza skłonność do tworzenia się skorupy na powierzchni gleby, co ma szczególne znaczeniu w przypadku kiełkowania nasion. Stymuluje tworzenie struktury gruzełkowej oraz wpływa pozytywnie na stabilność agregatów glebowych. Tym samym zmniejsza podatność gleby na rozmywanie (erozję), które prowadzi do pogorszenia warunków siedliskowych dla mikroorganizmów i tym samym utraty żyzności gleby.

Wspomaga również rozkład resztek pożniwnych, co wiąże się z uwalnianiem dodatkowych porcji składników pokarmowych, w tym azotu.  Poprawia siedlisko życia mikroorganizmów i sprzyja stabilizacji oraz tworzeniu się próchnicy glebowej. Buforuje negatywne skutki nieodpowiedniego pH, zasolenia gleby oraz pozostałości herbicydów i metali ciężkich. Poprawia dostępność fosforu, który wpływa na odpowiedni rozwój systemu korzeniowego, a którego dostępność wiosną z uwagi na niższą temperaturę jest gorsza.

Z kolei SuperAlgae 400 SL zwiększa odporność roślin na niekorzystne warunki, które utrudniają wschody tj. susza i niska temperatura oraz wspomaga rozwój systemu korzeniowego.

Szybsze kiełkowanie i początkowy wzrost siewki

Po zastosowaniu Ultra Humus nadaje glebie ciemną barwę, wpływając na szybsze nagrzewanie gleby. Zastosowanie mieszaniny Ultrahumus i SuperAlgae 400 SL powoduje szybsze kiełkowanie i początkowy wzrost siewki, silniejszy i zdrowszy system korzeniowy. Następuje intensywny wzrost korzeni rośliny w przestrzeni gleby – głębokość i gęstość masy korzeniowej istotnie zostaje zwiększona. Co za tym idzie, większa masa gleby zostaje opleciona korzeniami roślin, co zwiększa możliwości pobierania z gleby składników pokarmowych, nawet trudniej dostępnych lub „luksusowych”.

Poprawia również skuteczność „szukania” i pobierania wody w głębszych warstwach gleby, a to z kolei zwiększa szanse rośliny na zminimalizowanie strat w plonie w przypadku wystąpienia suszy.

Odezwij się do nas! (+48) 22 522 90 80 lub office@naturalcrop.com