fbpx

Próchnica „produkowana” jest tylko przez mikroorganizmy glebowe. Jednak, aby ten proces mógł dojść do skutku niezbędne jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju mikroorganizmów oraz dostarczenie im odpowiednich surowców. Akumulacji substancji organicznej w glebie sprzyja zwiększanie bioróżnorodności środowiska oraz przestrzeganie zasad poprawnej agrotechniki.

Niestety rolnicy często o tym zapominają. Stosując uproszczone płodozmiany (zboża-rzepak) lub monokultury zbożowe prowadzą do degradacji środowiska glebowego i obniżenia potencjału produkcyjnego pól. Kolejnym „grzechem” jest nadmierne stosowanie środków chemicznych, zwłaszcza tych wprowadzanych do gleby. Takie działania mocno ograniczają populację pożytecznych mikroorganizmów. Zmniejszenie ich liczebności i osłabienie aktywności biologicznej bardzo niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie i kondycję gleby. Dodatkowo zachwianie równowagi tego ekosystemu prowadzi do zwiększenia jednego szczepu kosztem drugiego, czyli w miejsce drobnoustrojów pożytecznych pojawiają się ich patogeny. Ma to bardzo duży wpływ na mineralizację resztek pożniwnych i tworzenie się próchnicy.

Tylko gleby o odpowiednich właściwościach fizycznych, chemicznych i biologicznych są w stanie stworzyć optymalne warunki do wzrostu i rozwoju roślin, dzięki czemu będą one mogły zrealizować swój potencjał plonotwórczy.

 

dr inż. Adela Maziarek

Główny specjalista ds żywienia i nawożenia roślin NaturalCrop Poland

Odezwij się do nas! (+48) 22 522 90 80 lub office@naturalcrop.com