fbpx

W obecnych czasach stosowanie nawozów na tzw: „oko” nie powinno mieć już prawa bytu w poprawnie prowadzonym gospodarstwie. Programy nawozowe powinny być świadome i przemyślane, przede wszystkim po to, aby nie zaszkodzić glebie i roślinie uprawnej oraz, aby zwiększyć zyski finansowe gospodarstwa poprzez ograniczenie zakupu zbędnych nawozów.

Gleba posiada pewne zasoby składników pokarmowych, które należy uwzględnić podczas podejmowania decyzji o nawożeniu. Pamiętajmy, że dla roślin nie liczy się całkowita zasobność gleby w poszczególne pierwiastki, tylko ta ilość która może zostać przez nie pobrana.

Niektóre pierwiastki znajdujące się w glebie mogą oddziaływać na siebie negatywne, inne stymulująco, a jeszcze inne mogą częściowo lub trwale się unieruchamiać. Dlatego zarówno niedobór, jak i nadmiar składników w glebie może mieć niekorzystny, czasami nawet toksyczny wpływ na roślinę uprawną, a także utrudniać pobieranie niektórych, nawet jeśli te znajdują się w glebie w odpowiednich ilościach.

Jakie mogą być konsekwencje nieracjonalnego stosowania nawozów w glebie dla odżywiania roślin?

  • nadwyżka Mg - niedobór Ca, K
  • nadwyżka K - niedobór Mg, Ca
  • nadwyżka Ca - niedobór Fe, B, Mn, Mg, K
  • nadwyżka PO4 - unieruchomienie Cu, Zn, Mn
  • nadwyżka Fe - unieruchomienie PO4
  • nadwyżka N – słaba przyswajalność B i Cu
  • nadwyżka Cu – słaba przyswajalność Fe, Mn, Zn
  • nadwyżka Mo – niedobór Cu
  • nadwyżka NO3- - ogranicza pobieranie S i P

Regularne badania gleby powinny być podstawą podczas planowania nawożenia.!

Nawożenie oparte na analizie gleby eliminuje nadmierne i szkodliwe kumulowanie się pierwiastków w glebie i w roślinach, a tym samym pozwala na wyprodukowanie zdrowych dobrej jakości plonów.

 

Odezwij się do nas! (+48) 22 522 90 80 lub office@naturalcrop.com