fbpx

Czy przyjrzeliście się kiedykolwiek glebie na której gospodarujecie pod kontem uziarnienia profilu glebowego? Jeżeli nie, to warto taką diagnostykę wykonać. Informacje, które uzyskacie, pomogą wam, nie tylko poznać właściwości jakimi charakteryzuje się dane stanowisko, ale także odpowiednio zbilansować nawożenie. 
Uziarnienie to nic innego jak skład granulometryczny gleby. Podczas wykonywania diagnostyki profilu skupiamy się zarówno na warstwie ornej, jak i na podglebiu. W standardowych badaniach podglebie jest pomijane. A to duży błąd. Podglebie podobnie jak warstwa orna może zatrzymywać wodę i składniki pokarmowe. 
Dzisiaj jesteśmy z wizytą w gospodarstwie w okolicach Elbląga. Diagnozowaliśmy profil glebowy m.in pod kątem kątem pH i składu granulometrycznego pod uprawę kukurydzy, jęczmienia browarnego oraz buraków cukrowych. Pola charakteryzowały się głównie uziarnieniem gliniastym na całej długości profilu, ale również trafiła się gleba piaszczysta. pH na większości pól optymalne, w okolicach 6,5, ale również zdarzyły się stanowiska z pH skrajnymi, jedno w okolicach 5 i jedno z pH powyżej 8! Po przeanalizowaniu płodozmianu stwierdziliśmy również że materia organiczna gleby jest na niskim poziomie. 
Zalecenia z którymi zostawiliśmy rolnika na glebach gliniastych to ograniczenie nawozów mineralnych do 150 kg/ha (Na Podstawie Aktualnych Wyników Gleby) oraz stosowanie nawozów naturalnych lub organicznych, aby zminimalizować degradację próchnicy w glebie i aktywować życie biologiczne. Zaleciliśmy także zmniejszenie dawek nawozów azotowych w jęczmieniu browarnym z planowanych 120 kg N/ha do 80 kg oraz w kukurydzy z 125 kg N/ha do 100 kg/ha. 

 

Odezwij się do nas! (+48) 22 522 90 80 lub office@naturalcrop.com