fbpx

Komunikat rolniczy NaturalCrop nr 1/2019 z dnia 28 II 2019


Zgodnie z nowym rozporządzeniem już od jutra będzie można wyjechać w pole z nawozami azotowymi. Najwyższy czas, ponieważ przebieg pogody oraz przesunięcie terminu stosowania azotu spowodowały, że na niektórych plantacjach zaczęły pojawiać się objawy „głodu” azotowego.


Lepsze wykorzystanie azotu
Dla tych, którzy stosują nawozy płynne w formie roztworu saletrzano-mocznikowego zalecamy UltraHumus – płynny kondycjoner gleby, zawierający koncentrat biologicznie aktywnych kwasów huminowych i fulwowych. Stosuje się go w dawce 5-8 l/ha łącznie z roztworem saletrzano-mocznikowym. Celem jest poprawa struktury gleby po zimie i jesiennych zabiegach, stymulacja odbudowy systemu korzeniowego oraz lepsze wykorzystanie azotu z nawozu. Badania potwierdzają, że kwasy humusowe w połączeniu z nawozami azotowymi działają jak swojego rodzaju inhibitory ureazy i nitryfikacji, powodując zmniejszenie strat azotu z nawozu oraz wydłużenie ich dostępności dla roślin.


Ważna struktura gleby
Wiosną oprócz dostarczenia azotu ważne jest jednoczesne zadbanie o strukturę gleby. Wpływa ona nie tylko na lepszy rozwój systemu korzeniowego, ale również na lepsze przytrzymanie składników nawozowych i wody. UltraHumus stymuluje tworzenie struktury gruzełkowej oraz wpływa pozytywnie na stabilność agregatów glebowych. Tym samym zmniejsza podatność gleby na rozmywanie (erozję), które prowadzi do pogorszenia warunków siedliskowych dla mikroorganizmów i tym samym utraty żyzności gleby.


Poprawa dostępności fosforu
UltraHumus wspomaga również rozkład resztek pożniwnych, co wiąże się z uwalnianiem dodatkowych porcji składników pokarmowych, w tym azotu. Poprawia siedlisko życia mikroorganizmów i sprzyja stabilizacji oraz tworzeniu się próchnicy glebowej. Buforuje negatywne skutki nieodpowiedniego pH, zasolenia gleby oraz pozostałości herbicydów i metali ciężkich. Poprawia dostępność fosforu, który wpływa na odpowiedni rozwój systemu korzeniowego, a którego dostępność wiosną z uwagi na niższą temperaturę jest gorsza.


UltraHumus doskonale rozpuszcza się i jest łatwy w aplikacji. Zapraszamy do obejrzenia filmu pokazującego jego mieszalność z roztworem saletrzano-mocznikowym:

Odezwij się do nas! (+48) 22 522 90 80 lub office@naturalcrop.com