fbpx

Komunikat rolniczy NaturalCrop nr 21/2018 z dnia 20 VII 2018

Susza, która nawiedziła nasz kraj spowodowała, że żniwa w tym roku rozpoczęły się wcześniej niż za zwyczaj. Jęczmienie ozime i większość rzepaków są już wykoszone, trwają żniwa pszenicy. Jest to dobry czas, żeby pomyśleć co zrobić ze słomą. Nie zadawajmy sobie pytania czy ją sprzedać, czy nie, tylko co zrobić, żeby jak najlepiej wykorzystać jej nawozowe właściwości. Dla przykładu pozostawiając słomę po pszenicy przy przeciętnym plonie słomy 4,5 t z ha wprowadzamy: ok. 30 kg N, 11 kg P2O5, 58 kg K2O, 17 kg CaO i 4 kg MgO. Słoma to nie tylko źródło składników pokarmowych dla roślin, ale także źródło materii organicznej dla gleby. Szczególnie gospodarstwa nie mające dostępu do obornika decydują się na pozostawienie słomy, aby wesprzeć budowę próchnicy i użyźnić glebę. Należy jednak pamiętać, że aby słoma spełniła swoją funkcję, należy ją odpowiednio zagospodarować. Jedna sprawa to dokładne rozdrobnienie i równomierne rozrzucenie jej na polu, a druga zastosowanie odpowiedniej technologii, która przyspieszy rozkład słomy, udostępni składniki pokarmowe dla roślin następczych oraz wpłynie na odbudowę próchnicy

Nasza propozycja to zastosowanie produktu opartego o kwasy huminowe i fulwowe o nazwie UltraHumus. Produkt nie tylko poprawia rozkład, mineralizację oraz wykorzystanie składników pokarmowych z resztek pożniwnych, ale również wpływa na stabilizację zawartości próchnicy w glebie – najważniejszego składnika decydującego o żyzności gleby.  Ultrahumus w sposób trwały poprawia siedlisko życia mikroorganizmów, co zapobiega nadmiernej degradacji substancji organicznej w glebie i sprzyja stabilizacji oraz tworzeniu się próchnicy glebowej.

Zalecamy zastosować 7-8 l/ha Ultrahumus po żniwach, na powierzchnię resztek pożniwnych. Minimalna ilość wody 200 l/ha, zalecana 300 l i więcej. Produkt nie wymaga natychmiastowego wymieszania z glebą. Można go stosować w ciepłe, słoneczne dni.  Opcjonalnie można stosować łącznie z roztworem saletrzano-mocznikowym w dawce 20 l/ha lub z mocznikiem rozpuszczonym w wodzie w dawce 5-10 kg/ha.  Jeżeli na słomę nie zastosujemy azotu lub znacznie ograniczymy jego ilość, zmusimy bakterie do wiązania wolnego azotu atmosferycznego. Ultrahumus doskonale rozpuszcza się w wodzie i jest łatwy w aplikacji. Bardzo dobrze wypryskuje się, do aplikacji można stosować różne dysze, nawet te drobnokropliste. Aktywnie przemieszcza się w roztworze glebowym, co przekłada się na szybsze i lepsze działanie.

Prawidłowe zagospodarowanie resztek pożniwnych poprzez zastosowanie UltraHumus zapewnia lepsze warunki dla rozwoju mikroorganizmów rozkładających słomę, napowietrza glebę, ogranicza powstawanie substancji ograniczających wschody, sprzyja tworzeniu się i stabilizacji próchnicy oraz zmniejsza podatność gleby na erozję.

Odezwij się do nas! (+48) 22 522 90 80 lub office@naturalcrop.com