Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia specjalistów NaturalCrop

Logotyp

Pracujemy w sprawdzonym systemie

Rezultat: Wyższy plon, jakość i opłacalności produkcji.

ANALIZA
Podstawą doradztwa jest analiza warunków prowadzenia produkcji roślinnej w gospodarstwie. Czytając mapy zasobności gleby zwracamy uwagę na ukształtowanie terenu, historię pola, skład granulometryczny itp. Tego swoistego audytu produkcji roślinnej dokonujemy w oparciu o rozmowę z Klientem i jego wiedzę.

DIAGNOZA
Efektem analizy jest diagnoza uwarunkowań produkcji i wskazanie newralgicznych elementów technologii do usprawnienia. Możemy ograniczyć się do najważniejszych nieprawidłowości lub objąć diagnozą całą agrotechnikę w sferach: jakość środowiska glebowego, nawożenie, stymulacja roślin, odporność roślin na patogeny.

ZALECENIA
W dialogu z Klientem, opracowujemy zalecenia optymalizacji zabiegów agrotechnicznych. Zalecenia są przygotowywane na cały sezon produkcyjny lub na krótsze okresy. Z tego powodu, że produkcja roślinna podlega zmiennym w czasie warunkom środowiska, preferujemy zalecenia krótkoterminowe, które udoskonalamy w trakcie ich implementacji.

WYKONANIE i MONITORING
Asystujemy Klientowi w zastosowaniu zaleceń. Sprawdzamy prawidłowość ich stosowania, oraz obserwujemy efekty. Wyniki są raportowane do Klienta. Prowadzony jest monitoring plantacji, gleby, podczas wizyt w czasie sezonu wegetacyjnego. W zależności od potrzeb, wizyt może być kilka lub kilkanaście. Wszystkie zbierane obserwacje i spostrzeżenia są omawiane z Klientem.

INTERWENCJA
W trakcie wegetacji roślin mogą wystąpić zjawiska nieprzewidziane, szczególnie stresy biotyczne i abiotyczne. Lustrując plantację mamy możliwość zaproponowania działań interwencyjnych, w celu zmniejszenia lub wyeliminowania skutków stresu. NaturalCrop Poland ma w swojej ofercie wiele skutecznych środków do zastosowań nalistnych, które precyzyjnie zastosowane mogą uratować plon.

ANALIZA
Doświadczenia zebrane podczas sezonu wegetacyjnego są wykorzystywane do ponownej analizy warunków produkcji w gospodarstwie. Wspólnie z Klientem dokonujemy oceny skuteczności technologii i wypracowujemy ulepszone zalecenia na następny sezon. Jeśli jest potrzeba, wykonywane są dodatkowe, specjalistyczne analizy. W ten sposób możemy zaproponować coraz doskonalsze rozwiązania dla Klientów.

Skontaktuj się z Doradcą:


Projekt graficzny Ambitny Plan™. Realizacja Arteneo. Prawa autorskie NaturalCrop Poland Sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.