Ostatnia prosta do zbiorów

Izabela Majewska

 

Jakość owoców w momencie zbioru decyduje o ich zdolności oraz jakości przechowalniczej. Ostatnie zabiegi przed zbiorami są tak samo ważne, jak te wykonywane na początku wegetacji.  Z tego względu warto pod koniec sezonu zadbać o odpowiednie dokarmienie, które ma na celu m.in. lepsze dorastanie owoców, poprawę wybarwienia oraz zwiększenie jędrności.  W tym okresie ważne jest także wykonanie zabiegów, które przygotują jabłka do długiego przechowywania. 

W sierpniu oraz we wrześniu należy zadbać o odpowiednie dokarmianie owoców.  W tym okresie idealnie w potrzeby pokarmowe roślin wpisuje się mineralny nawóz dolistny - Herbagreen®. Produkt ten zawiera krystaliczną formę krzemu (Si), wapń, żelazo, magnez, fosfor, siarkę i potas. Unikalna forma Si w połączeniu z kompozycją makro- i mikroelementów (Si-complex) zwiększa jędrność owoców i wigor roślin oraz poprawia wydajność fotosyntezy. Si-complex sprzyja zmniejszeniu pozostałości substancji aktywnych pestycydów, co jest bardzo ważne przy szukaniu nowych rynków zbytu. W okresie przedzbiorczym w sadach jabłoniowych zaleca się stosowanie 2-3 zabiegów nawozu Herbagreen® w dawce 1-2 kg/ha w celu poprawy jędrności i wybarwienia jabłek, a także wyrównania plonu. Systematyczne stosowanie nawozu Herbagreen® stanowi idealne uzupełnienie standardowego nawożenia oraz zapewnia uzyskanie plonu o najwyższych parametrach jakościowych. Celem wzmocnienia działania Herbagreen® zalecany jest dodatek enzymatycznego koncentratu L-aminokwasowego - NaturalCrop® SL - w dawce 1 l/ha do każdego zabiegu. Polipeptydy i aminokwasy, zawarte w NaturalCrop® SL, stabilizują mieszaninę oraz tworzą na liściu powłokę zapobiegającą parowaniu i wysychaniu cieczy. W efekcie mikro- i makroskładniki Herbagreen® są lepiej pobierane przez rośliny. Ponadto, Herbagreen® intensyfikując procesy metaboliczne roślin powoduje zwiększenie ich zapotrzebowania na azot, którego źródłem są aminokwasy NaturalCrop® SL. 

Bardzo ważnym elementem przedzbiorczego traktowania jabłek jest ich odpowiednie zabezpieczenie przed chorobami przechowalniczymi. Owoce mogą zostać zainfekowane latem, przed zbiorami lub w trakcie zbiorów. Dlatego w sierpniu oraz we wrześniu należy zwrócić szczególną uwagę na ten problem. Zanim zaczniemy planować program ochrony powinniśmy wziąć pod uwagę z jakim nasileniem występowały choroby przechowalnicze w ubiegłym sezonie wegetacyjnym oraz jakie były warunki atmosferyczne w bieżącym. Sadownicy, którzy chcą sprzedawać jabłka do Europy Zachodniej muszą dostosować swoją ofertę do wysokich wymagań tego rynku, gdzie konsumenci oczekują niskich zawartości substancji aktywnych. Aby sprostać tym oczekiwaniom, producenci coraz częściej sięgają po alternatywne środki, które są nie tylko skuteczne, ale również bezpieczne dla konsumentów. Produktem, który wpisuje się w najnowsze trendy rynku jest preparat biologiczny o nazwie ZumbaPlant® zawierający szczepy antagonistycznych mikroorganizmów (Bacillus spp., Trichoderma spp.) i grzybów mikoryzowych (Glomus spp.). Produkt posiada unikalny mechanizm działania, zwiększający odporność roślin na wiele chorobotwórczych drobnoustrojów, w tym na rasy odporne grzybów patogennych. Poprawia ogólną zdrowotność roślin poprzez zwiększenie ich naturalnej zdolności do zwalczania infekcji oraz podniesienie odporności na choroby (efekt szczepionki). ZumbaPlant® działa najefektywniej, gdy jest stosowana w programie integrowanym, razem lub przemiennie ze środkami chemicznymi.  Preparat należy stosować przed zbiorem owoców: pierwszy zabieg 7-10 dni przed zbiorem, drugi 1-3 dni przed zbiorem, w celu zabezpieczenia owoców i wydłużenia ich trwałości pozbiorczej. Niewątpliwą zaletą preparatu jest możliwość stosowania go w okresach około deszczowych. Wynika to z zawartości pożytecznych bakterii, które do rozwoju potrzebują wilgoci. Celem wzmocnienia działania ZumbaPlant® zalecany jest dodatek enzymatycznego koncentratu L-aminokwasowego - NaturalCrop® SL - w dawce 1 l/ha do każdego zabiegu. Polipeptydy i aminokwasy zawarte w NaturalCrop® SL wspomagają namnażanie mikroorganizmów zawartych w ZumbaPlant®. W efekcie dochodzi do szybszego zasiedlenia części nadziemnej roślin. Ponadto, NaturalCrop® SL stabilizuje mieszaninę oraz tworzy na liściu powłokę zapobiegająca parowaniu cieczy. 

Zastosowanie w okresie przedzbiorczym produktów specjalistycznych tj. Herbagreen®, ZumbaPlant® czy NaturalCrop® SL pozwala na uzyskanie owoców jędrnych, wyrośniętych oraz przygotowanych do długiego przechowywania. Jabłka odznaczające się takimi parametrami jakościowymi są poszukiwane na rynku i zawsze znajdą odbiorców. 


Projekt graficzny Ambitny Plan™. Realizacja Arteneo. Prawa autorskie NaturalCrop Poland Sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.