Wpływ nawożenia azotowego na potencjał plonowania soi

Zalety soi znane są już od dawna. Obecnie jest jednym z najbardziej wartościowych gatunków roślin strączkowych oraz najważniejszą na świecie rośliną oleistą. Swój sukces zawdzięcza wszechstronnemu zastosowaniu oraz unikalnym właściwościom. Ze względu na wysoka zawartość białka (40%) i tłuszczu (20%) uprawiana jest zarówno na pokarm dla ludzi, paszę dla zwierząt, jak również z przeznaczeniem do przemysłu chemicznego, farmaceutycznego oraz kosmetycznego.

Jeszcze do niedawna uprawa soi na dużą skalę w Polsce była niemożliwa. Głównym powodem były niesprzyjające warunki klimatyczne dla rozwoju tego gatunku – wahania temperatur oraz zbyt krótki sezon wegetacyjny. Obecnie postęp genetyczny oferuje odmiany soi dostosowane do warunków klimatyczno-glebowych naszego kraju, co daje realne możliwości jej uprawy. Wśród rolników cały czas trwają dyskusje nad dochodowością, ale wprowadzone w tym roku dopłaty do soi mogą być niewątpliwą zachętą. Przyznanie płatności do produkcji wiąże się ze wspólną polityką UE, która zmierza w kierunku stopniowego ograniczania importu soi spoza krajów unijnych. 

Uprawa soi, oprócz opłacalności produkcji, ma bardzo dobry wpływ na żyzność i strukturę gleby. Roślina głęboko się korzeni, dzięki czemu może pobierać składniki pokarmowe z głębszych warstw gleby i jednocześnie ją drenuje. Warto uwzględnić soję w płodozmianie z uwagi na jej zdolność wiązania azotu atmosferycznego. W efekcie tego pozostawia po sobie od 50 do 100 kg azotu/ha dla rośliny następczej.

Głównym celem uprawy soi jest opłacalność produkcji. Aby uzyskać wysokie plony na poziomie
3 t/ha należy przyłożyć się do odchwaszczenia pola oraz do optymalnego odżywienia roślin. Na szczególną uwagę zasługuje nawożenie azotem. Nieodpowiednio zastosowane może być przyczyną braku symbiozy korzeni z bakteriami wiążącymi azot z atmosfery i w efekcie niedoborami tego składnika w roślinach. Zastosowanie nowego typu organicznego nawozu azotowego Fertil C-N 40-12,5, poprawiającego właściwości fizyko-chemiczne i biologiczne gleby jest prostym i efektywnym rozwiązaniem, pozwalającym na uniknięcie błędów w nawożeniu soi. Nawóz dostarcza wysokowartościowych form węgla (C) i azotu (N), pozyskiwanych z kolagenu zwierzęcego w procesie hydrolizy termicznej. Skład oraz stosunek węgla do azotu 4: 1 sprawiają, że Fertil C-N 40-12,5 idealnie wkomponowuje się w uprawę tego gatunku. Węgiel organiczny zawarty w nawozie sprzyja namnażaniu pożytecznych mikroorganizmów oraz poprawia dostępność mikro- i makroelementów w roztworze glebowym dla roślin. Z kolei azot występuje w trzech formach: aminokwasów, peptydów
i polipeptydów. Aminokwasy są rozpuszczalne w wodzie i szybko dostępne dla roślin po zastosowaniu nawozu. Dodatkowo wpływają stymulująco na wzrost i rozwój systemu korzeniowego. Związki bardziej złożone – peptydy i polipeptydy - w trakcie sezonu wegetacyjnego są sukcesywnie rozkładane przez mikroorganizmy glebowe do form przyswajalnych dla roślin. Dzięki spowolnionemu uwalnianiu składników z nawozu rośliny mają przez cały sezon wegetacyjny dostęp do niewielkich dawek azotu, nie powodując ryzyka przeazotowania upraw.

Fertil C-N 40-12,5 stosuje się przedsiewnie w dawce 150-200 kg/ha. Zastosowanie nawozu sprawdzono w 2013 roku w agrotechnicznym doświadczeniu łanowym na odmianie Merlin w miejscowości Proszków (woj. dolnośląskie).  

Stosując dawkę 150 kg/ha (18,75 kg N/ha) uzyskano plon w wysokości 2660 kg/ha. Otrzymany wynik był o 23% wyższy w stosunku do kontroli – nienawożonej N oraz o 18% w stosunku do kombinacji nawożonej 20 kg N w formie mineralnej. Na podstawie uzyskanych wyników można wywnioskować, że: 

  • nawożenie azotowe w formie mineralnej nie powoduje zwyżki plonu; wraz ze wzrostem dawki N/ha plon nasion soi maleje,
  • nawożenie organiczne w formie nawozu Fertil C-N 40-12,5 spowodowało wzrost plonu o 23% oraz spadek wilgotności nasion podczas zbioru.

Dlatego warto zastanowić się nad uprawą soi przy zastosowaniu nawozu Fertil C-N 40-12,5, który pozwoli uzyskać wysokie plony z ha.


Projekt graficzny Ambitny Plan™. Realizacja Arteneo. Prawa autorskie NaturalCrop Poland Sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.