Technologia na trudne czasy

dr inż. Sylwester Lipski

 

Burak cukrowy. Uprawa dla profesjonalistów. Tutaj każdy szczegół jest ważny, od przedplonu i doprawienia gleby aż po ostatnie zabiegi nalistne, termin zbioru i warunki przechowania na pryzmie, przed odstawieniem do cukrowni. Te szczegóły będą jeszcze ważniejsze po zniesieniu kwot od października 2017, bo trzeba będzie jeszcze bardziej zadbać o koszt uprawy buraków. 

Ale zanim to nastąpi czeka nas sezon 2016, do którego powinniśmy się szczególnie przygotować, pamiętając, jaki był rok 2015. Średni plon buraków cukrowych w 2015 r wyniósł 52 t/ha (wobec 68,9 t/ha rok wcześniej). Meteorolodzy przewidują, że scenariusz pogodowy 2015 r powtórzy się w 2016 r, czyli wysokie temperatury powietrza i okresowe niedobory wody. Plantacje buraków ratowałyby systemy irygacyjne, ale ich nie mamy. Co zrobić? Lata doświadczeń, własnych i naszych partnerów umożliwiły nam wypracowanie technologii prowadzenia plantacji tak, aby ograniczyć negatywny wpływ niekorzystnych warunków pogodowych na rośliny.

Zacznijmy od zwiększania możliwości retencji wody, czyli od budowania trwałych zasobów próchnicy w glebie. Wzrost zawartości próchnicy w glebie o 1% zatrzymuje od 90 do 150 t wody więcej na hektarze. Naszym rozwiązaniem jest FERTIL C-N 40-12,5, nawóz organiczny, składający się w 40 % z węgla organicznego, który stanowi podstawowy składnik próchnicy. Ponadto FERTIL posiada w swym składzie L-aminokwasy, będące stymulatorami mikroorganizmów glebowych i korzeni buraka. Zastosowanie FERTIL-u sprzyja zwiększeniu zawartości substancji organicznej gleby, poprawie jej porowatości, wzmocnieniu kompleksu sorpcyjnego. Azot organiczny, który jest w nawozie odżywia buraki przez długi okres, uwalniając się stopniowo. Buraki wykorzystują 100% azotu z FERTIL-u. Nie powoduje on zasolenia gleby, więc nie zmniejsza pobierania wody przez korzenie, jak nawozy mineralne. Nawóz ten jest powszechnie stosowany jako środek polepszający właściwości gleby i odżywiający azotem.  FERTIL powinien być zastosowany przed siewem buraków. 

Natomiast w czasie siewu proponujemy zastosowanie unikalnego produktu SEMIGATOR 4D starter, który jest pierwszym nawozem startowym ukierunkowanym na stymulację i ochronę systemu korzeniowego oraz ryzosfery. Tak, właśnie ryzosfery, albowiem korzenie nie rozwijają się w próżni. Wokół rosnących korzeni tworzy się specyficzne środowisko, cechujące się bogactwem związków organicznych i mineralnych, stabilnym pH (lekko kwaśnym) i mnogością mikroorganizmów współpracujących z korzeniami. Ryzosfera stanowi też naturalną barierę dla chorób, które mogą atakować korzenie buraków. SEMIGATOR został tak opracowany, aby z jednej strony dostarczać młodym roślinom składniki pokarmowe (N, P, C), z drugiej stymulować wzrost elongacyjny korzeni (L-aminokwasy, jony fosforanowe), a z trzeciej wspierać tworzenie aktywnej ryzosfery (C organiczny, N organiczny). Można powiedzieć, że SEMIGATOR jest rodzajem nawozu startowego, ale w rzeczywistości jest czymś dużo bardziej skomplikowanym. Nawozy startowe zawierają składniki pokarmowe (azot, fosfor, czasami mikroelementy), czyli służą do żywienia rośliny. SEMIGATOR nie bez przyczyny ma dodane 4D do nazwy, bo składa się z czterech komponentów dobranych na podstawie szeregu badań naukowych: fosforan amonu, AGROGEL® - azotowy nawóz organiczny, L-aminokwasy, zeolit.

Zaletą SEMIGATORA jest to, że jest to nawóz organiczno-mineralny (zawartość Corg. > 18%), więc nie powoduje zasolenia w pobliżu nasion, gdzie jest umieszczany. Takie ryzyko istnieje w przypadku innych nawozów. SEMIGATOR jest narzędziem do stymulacji systemu korzeniowego. Bardzo ważne jest to na starcie wegetacji, aby burak cukrowy wszedł w okres intensywnego wzrostu (który pokrywa się ostatnio z okresem niedoborów opadów) z głębokim systemem korzeniowym. 

Trzecim elementem technologii „na trudne czasy” jest produkt do stosowania w trakcie wegetacji, HERBAGREEN Z20. Jest to nawóz mineralny, do zastosowań nalistnych, w postaci zawiesiny. Jest jedynym produktem na rynku, który zawiera aż 27,8% tlenku krzemu, węglanu wapnia i magnezu oraz mikroelementy. W warunkach niedoboru wody, burak ogranicza transpirację. Transpiracja jest mechanizmem, który umożliwia roślinie transport elementów mineralnych pobranych z gleby do łodygi i liści. Ograniczenie transpiracji to gorsze zaopatrzenie liści w składniki mineralne, niezbędne do syntezy związków organicznych. HERBAGREEN Z20 kompensuje niedobór związków mineralnych w liściach, w warunkach niedoborów wody i ograniczenia transpiracji. Gdy roślina zamyka aparaty szparkowe, aby ograniczyć transpirację, ogranicza też pobieranie CO2 z powietrza. Bez dwutlenku węgla, nie ma syntezy asymilatów. HERBAGREEN Z20 kompensuje także ten problem. Węglany Ca i Mg zawarte w nawozie, rozkładając się w kwaśnym roztworze soku komórkowego, uwalniają CO2. Korzysta z niego roślina w czasie stresu suszy i kontynuuje (chociaż ograniczoną) fotosyntezę i produkcję asymilatów.

Efekty zastosowania HERBAGREEN Z20 potwierdzają wieloletnie wyniki prac dr inż. Arkadiusza Artyszaka (SGGW), uznanego specjalisty w dziedzinie agrotechniki buraków cukrowych. Jest to także największy w Polsce autorytet od żywienia roślin krzemem. W trakcie swoich badań polowych, dr A. Artyszak stwierdził wzrost plonów buraków (o 21,8%), wzrost zawartości cukru (o 24,8%) oraz zmniejszenie porażenia roślin chorobami wskutek zastosowania HERBAGREEN Z20.

NATURALCROP® SL jest czwartym ogniwem technologii, którą proponuje NaturalCrop Poland. Jest to koncentrat L-aminokwasów, o najwyższym na rynku stężeniu tych związków (>50%). Dodatkowo skład tego produktu jest bardzo bogaty, bo zawiera 16 aminokwasów najważniejszych dla rośliny. NATURALCROP® SL ma dwie funkcje:

- stymuluje procesy metaboliczne w roślinie; aminokwasy (glicyna, alanina, prolina i in.) są znane  ze swojego korzystnego oddziaływania na rośliny w warunkach stresów,

- dostarcza gotowych „cegiełek” do budowy białek i innych związków organicznych; aminokwasy są pobierane przez rośliny, co zostało dowiedzione już w 1946 roku.

NATURALCROP® SL zabezpiecza buraki, dostarczając im gotowych związków organicznych, w warunkach, kiedy nie mogą ich wyprodukować, bo są ograniczone niedoborem wody. Na plantacjach gdzie zastosowano NATURALCROP® SL zawsze obserwowano większą zawartość chlorofilu w liściach, większy turgor liści, mniej liści zaschniętych oraz wzrost plonu korzeni. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji o wymienionych produktach oraz ich stosowaniu zapraszam do kontaktowania się z Doradcami NaturalCrop Poland (numery telefonów są na stronie www.naturalcrop.com). Ponadto, zapraszamy na 15-tą konferencję dla producentów buraków cukrowych, którą organizuje ODR Stare Pole (woj. pomorskie) w Starym Polu i Kwidzynie, w lutym 2016. Będziemy tam i my.

Życzę dobrych plonów.


Projekt graficzny Ambitny Plan™. Realizacja Arteneo. Prawa autorskie NaturalCrop Poland Sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.