Optymalizacja zabiegów nalistnych w rzepaku i zbożach ozimych

Inż. Piotr Huszcza

Okres końca zimy i przedwiośnia jest czasem, w którym rolnicy wyczekują niecierpliwie na pierwsze promienie słońca ogrzewające ziemię i budzące rośliny do życia po zimowym spoczynku. Jest to również czas, gdy podejmowane są strategicznie ważne decyzje odnośnie nawożenia i ochrony naszych plantacji. W tym okresie warto zastanowić się nad zoptymalizowaniem naszych planów nawożenia i ochrony poprzez zastosowanie środka, który przyspieszy regenerację roślin po zimie, zwiększy efektywność nawozów dolistnych i środków ochrony roślin wchodzących w skład mieszaniny zbiornikowej, a przy tym nie „zrujnuje” finansowo rolnika.

Takim środkiem jest NaturalCrop® SL, łączący w sobie funkcję adiuwantu, biostymulatora oraz odżywiania roślin najwyższej jakości azotem organicznym. Zawarte w tym preparacie aktywne biologicznie aminokwasy lewoskrętne są błyskawicznym źródłem życiodajnego azotu dla rośliny osłabionej po zimie. Aminokwasy dzięki swym właściwościom chelatującym przyspieszają pobieranie i wykorzystanie składników pokarmowych zawartych w nawozie dolistnym.  Powłoka polipeptydowa powstająca na liściu w chwili oprysku ogranicza parowanie i spływanie cieczy roboczej. To wszystko w połączeniu z wysoką mieszalnością NaturalCrop® SL czyni go idealnym uzupełnieniem programów odżywiania i ochrony roślin.

Rzepak ozimy jest rośliną o zdumiewających zdolnościach do regeneracji po okresie spoczynku zimowego. Mimo to warto mu w tym pomóc, gdyż szybki rozwój wiosenny jest niezbędny dla wykorzystania potencjału plonowania tej rośliny. Po aplikacji pierwszej dawki azotu oraz siarki należy zastosować nawożenie dolistne NaturalCrop® SL w dawce 1,5 l/ha wraz z borem oraz nawozem wieloskładnikowym o wysokiej zawartości fosforu, co przyspieszy regenerację systemu korzeniowego i dostarczy roślinie odpowiedniej ilości energii. W zależności od stanu plantacji skład mieszaniny można poszerzyć o fungicyd, który zaleczy ogniska suchej zgnilizny i czerni krzyżowych. Aplikacja fosforu w połączniu z aminokwasami ma kluczowe znaczenie w przypadku plantacji silnie porażonych przez larwy śmietki kapuścianej uszkadzającej korzeń palowy. Wówczas jedyną alternatywą jest szybkie budowanie silnych korzeni bocznych i włośnikowych, które w pewnym stopniu zrekompensują wadliwe funkcjonowanie korzenia palowego.  Jeżeli udało nam się odpowiednio zabezpieczyć plantację przed śmietką, a rośliny nie wykazują dużego porażenia chorobami grzybowymi, wówczas NaturalCrop® SL w dawce 1 l/ha stosujemy łącznie z nawozem wieloskładnikowym, fungicydem o funkcji regulatora wzrostu oraz środkiem do zwalczania chowacza brukwiaczka i chowacza czterozębnego.

Kolejnym terminem, kluczowym dla wiosennej agrotechniki rzepaku ozimego, jest początek fazy pąkowania. Wówczas stosujemy NaturalCrop SL w dawce 1 l/ha wraz z borem, siarczanem magnezu oraz nawozem mikroelementowym. Mieszaninę w zależności od sygnalizacji pojawienia szkodnika poszerzamy o insektycyd.

W przypadku pszenicy ozimej, sianej po późno schodzących z pola przedplonach, która nie zdążyła się jesienią należycie rozkrzewić, należy zastosować szybko działający azot w formie saletrzanej. Następnie zastosować NaturalCrop® SL w dawce 1 l/ha w połączeniu z dolistnym nawozem wieloskładnikowym oraz 0,6 litra CCC celem dokrzewienia plantacji. Jeżeli rośliny są należycie rozkrzewione wówczas aplikujemy NaturalCrop® SL w dawce 1 l/ha w trakcie wykonywania zabiegu fungicydowego T1, wraz ze skracaniem źdźbła i odżywianiem dolistnym. W tym przypadku uwidacznia się kolejna zaleta tego wyjątkowego preparatu. Jest to uodpornienie rośliny na stres związany z aplikacją w jednym czasie wielu substancji chemicznych. Dzięki temu unikamy objawów fitotoksyczności i wstrzymania rozwoju rośliny uprawnej, co bezpośrednio przekłada się na plon. 

W zabiegu T2, gdy łączymy fungicydy triazolowe (np. protiokonazol, tebukonazol, epoksykonazol) i skracamy dokłosie za pomocą środków na bazie trineksapaku etylu często występującym problemem są objawy fitotoksyczności na liściu flagowym i podflagowym. Szczególnie uwidacznia się to podczas suszy oraz na nieco lżejszych stanowiskach. Jest to znaczącym problemem, ponieważ należy pamiętać, iż liść flagowy generuje około 40% plonu, zaś podflagowy ponad 20%. W związku z tym powinniśmy włączyć w skład mieszaniny zbiornikowej NaturalCrop® SL w dawce 1 l/ha. Produkt ten w zależności od przebiegu pogody całkowicie wyeliminuje problem fitotoksyczności lub zapewni szybką regenerację roślin. Jednocześnie skład mieszaniny zbiornikowej możemy poszerzyć o insektycydy do zwalczania mszyc oraz skrzypionki.

Decydujący wpływ na osiągany przez nas dochód z uprawy roślin ma wysokość kosztów, jakie ponosimy na wyprodukowanie plonu. Dlatego zachęcam do położenia większego nacisku na optymalizację wydatków ponoszonych na nawożenie i ochronę roślin. Należy w pełni wykorzystać bezkosztowe elementy agrotechniki, takie jak termin i gęstość siewu, dobór odmian oraz ograniczenie ilości przejazdów roboczych. W produkcji roślinnej bardzo często stosowane są adiuwanty, które odznaczają się wąskim zakresem działania. Możemy je zastąpić produktami konkurencyjnymi cenowo, które oprócz wspomnianej funkcji wykazują także działanie biostymulujące i odżywiające. Takim środkiem jest właśnie NaturalCrop® SL, który mam nadzieję na stałe zagości w programach nawożenia i ochrony Państwa upraw.


Projekt graficzny Ambitny Plan™. Realizacja Arteneo. Prawa autorskie NaturalCrop Poland Sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.