Optymalizacja kosztów nawożenia, czyli co zrobić, żeby zyskała i roślina, i rolnik

Branża rolnicza w ostatnich latach rozwija się coraz lepiej. Prowadzone jest mnóstwo badań i doświadczeń, które mają na celu usprawnienie technologii uprawy i nawożenia. Materiały siewne cechują się coraz wyższą jakością, a co za tym idzie coraz większym plonowaniem.  Dostępne na rynku środki ochrony roślin są coraz skuteczniejsze, a jednocześnie trzymane są zasady nieszkodzenia środowisku. Stałym punktem w zabiegach stało się również stosowanie biostymulatorów, które wspomagają roślinę praktycznie w każdej fazie jej życia. Nie są to jednak jedyne warunki, które sprawią, że plony będą zadowalające. Jednym z głównych czynników, który wpływa na ostateczny wynik zbiorów, jest gleba. To, w jaki sposób ją przygotujemy, odbije się na konieczności zastosowania zwiększonych dawek nawozów, a w efekcie końcowym, naszych zyskach. W ostatnich kilku dziesięciu latach, szczególnie na mało żyznych glebach, zwiększano dawki nawozów mineralnych, co za tym idzie koszt na hektar rósł, a tym zyski spadały. Co więcej, nadmiernie stosowane nawozy  mineralne oraz równoczesne zaniechanie nawożenia organicznego doprowadziło do silnego zasolenia gleb i drastycznego spadku zawartości próchnicy. Skutkiem tego procesu jest degradacja gleby, zdecydowane pogorszenie jej struktury, co prowadzi do obniżenia potencjału plonowania. Jedynym plusem takiej praktyki jest utrzymywanie zasobów fosforu, potasu czy magnezu na dobrym poziomie.  Podsumowując powyższe, należy tak ułożyć plan nawożenia, aby wszystkie najważniejsze składniki pokarmowe były dostępne dla roślin zgodnie z jej wymaganiami, a jednocześnie gleba mogła odbudować się w próchnicę. Tylko takie podejście zaprocentuje prawidłowym odżywieniem roślin, zmniejszeniem kosztów i końcowym wysokim plonem.

Odpowiednim rozwiązaniem na zwiększenie żyzności gleby i jej potencjału plonowania  jest zastosowanie aktywatora gleby, który wpłynie na właściwości fizyko-chemiczne i biologiczne, wprowadzi azot o kontrolowanym uwalnianiu oraz będzie stymulował rozwój systemu korzeniowego roślin.  Przykładem produktu, który łączy w sobie te trzy bardzo ważne funkcje jest nawóz o nazwie Fertil CN 40-12,5 oferowany przez firmę NaturalCrop Poland. Zasadniczą cechą tego produktu jest stopniowe uwalnianie azotu, dzięki czemu unikamy strat spowodowanych gazyfikacją i wymyciem. Przedsiewnie w uprawach ozimych  zaleca się zastosować – 200-300 kg/ha Fertil CN 40-12,5.

Kolejnym istotnym elementem stosowania Fertil CN 40-12,5   jest poprawa właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych gleby oraz szybszy rozkład resztek pożniwnych. Korzystny stosunek C do N (poniżej 4) zwiększa namnażanie i rozwój pożytecznych mikroorganizmów glebowych, które wpływają na szybszy rozkład resztek organicznych. W efekcie zwiększa się dostępność fosforu, potasu i innych składników pokarmowych w roztworze glebowym. W przypadku wysokich i średnich zawartości P i K w glebie pozwala to na wyeliminowanie  nawozów fosforowo-potasowych . Dodatkowo Fertil CN 40-12,5 zawiera rozpuszczalny w wodzie azot organiczny, który stymuluje rozwój korzeni drobnych i włośnikowych, co sprzyja ukorzenieniu młodych roślin . Pełna technologia opiera się na minimalizowaniu lub całkowitemu wyeliminowaniu mineralnych nawozów fosforowo – potasowych.

 Zalecane jest to tylko i wyłącznie po wcześniejszym zinterpretowaniu analiz zasobności glebowych. Węgiel organiczny na glebach zasobnych w te składniki bardzo mocno zwiększa dostępność z gleby i jednocześnie wpływa na poprawę struktury gleby. Co warte zapamiętania- nawożenie Fertilem nie zasala gleby.

Wprowadzenie nawozu Fertil CN 40-12,5 do technologii nawożenia  wspomaga rozwój systemu korzeniowego, zwiększa dostępność fosforu i potasu oraz wprowadza nawożenie organiczne, które w ostatnich latach było często pomijane, co jest błędem. Nawożenie z użyciem aktywatora gleby, np. wymienionego już Fertil CN 40-12,5,  nie generuje większych kosztów na glebach zasobnych w fosfor i potas, a jednocześnie pozwala na osiągnięcie wyższych plonów oraz wzbogaca glebę o bezcenną próchnicę, która w wielu regionach Polski jest na bardzo niskim poziomie.

Bartosz Machalski

Kierownik Regionalny

Projekt graficzny Ambitny Plan™. Realizacja Arteneo. Prawa autorskie NaturalCrop Poland Sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.