Kukurydza - roślina specjalnej troski

Niewątpliwie, kukurydza charakteryzuje się powolnym, początkowym tempem wzrostu. Charakterystyczny dla niej jest również specyficzny, wydłużony cykl wykorzystania azotu. Wymusza to dostosowanie agrotechniki do wyjątkowej fizjologii kukurydzy. Największy kłopot sprawia dostarczenie odpowiedniej ilości azotu w późniejszych fazach rozwoju. Problemem w uprawie kukurydzy jest termin podania tego pierwiastka. Z uwagi na to, azot w kukurydzy powinien być podawany w fazie umożliwiającej jego aplikację i w formie o jak najdłuższym okresie działania. NaturalCrop Poland dysponuje idealnym rozwiązaniem w postaci nawozu z azotem działającym nawet powyżej 90 dni. FERTIL C-N 40-12,5 to nowy typ organicznego nawozu azotowego. Poza dostarczaniem wolnodziałającego azotu, wpływa na poprawę właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby. Istotne jest to, że azot zawarty w nawozie FERTIL nie ulega stratom - wymywaniu i gazyfikacji. Niestety, nawozy mineralne nie mogą pochwalić się takimi właściwościami. FERTIL posiada korzystny stosunek C/N, sprzyjający namnażaniu i rozwojowi  mikroorganizmów glebowych, co także wpływa na szybszy rozkład resztek organicznych i przyczynia się do tworzenia próchnicy. Poprawa aktywności biologicznej gleby zwiększa przyswajanie fosforu, potasu i innych składników pokarmowych. Umożliwia to zmniejszenie dawek nawozów PK już od pierwszych lat stosowania.

Duża zawartość aminokwasów w nawozie FERTILU stymuluje rozwój systemu korzeniowego. Na wielkość samego systemu korzeniowego wpływ ma genom rośliny. Natomiast w początkowym okresie wegetacji to środowisko wpływa na ekspresję genetyczną cech warunkujących system korzeniowy. Właśnie w początkowej fazie wzrostu warunkują się jego przyszłe rozmiary. Wtedy należy zadbać o jego odpowiednie odżywienie. Niestety sam system korzeniowy nie wystarczy. Jako fundament rośliny musi być osadzony w glebie. To w glebie powinny znaleźć się najpotrzebniejsze dla prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego substancje odżywcze i mikroorganizmy. Samo zastosowanie produktu FERTIL nie może wykluczać zastosowania nawożenia organicznego ani mineralnego.

Przełom kwietnia i maja jest okresem intensywnych prac związanych z sianiem i pielęgnacją kukurydzy. Ze względu na jej powolny, początkowy wzrost, presję chwastów w tym okresie oraz ryzyko wystąpienia spadków temperatur powietrza jest to newralgiczny okres, decydujący o powodzeniu uprawy kukurydzy. NaturalCrop Poland proponuje odpowiednio skomponowany produkt, do zastosowań posiewnych – GERMINATOR SL. Jest on ciekawym rozwiązaniem, gdyż łączy w sobie kilka funkcji. Wykazuje silny efekt strukturotwórczy - wspomaga tworzenie się struktury gruzełkowatej w wierzchniej warstwie gleby. Wpływa na zwiększenie retencji wody w wierzchniej warstwie gleby. Stymuluje aktywność ryzosfery – strefy przykorzeniowej, w której zachodzi intensywne pobieranie składników pokarmowych i wody. Ostatni rok pokazał, iż to woda będzie decydującym czynnikiem wpływającym na plon. W 2016 roku każda metoda ograniczenia strat wody będzie miała znaczenie. GERMINATOR SL bardzo dobrze komponuje się z innymi produktami, np. z herbicydem przedwschodowym (np. Adengo, Lumax). Jak wykazały badania polowe przeprowadzone przez Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli IUNG-PIB (2015) GERMINATOR SL wykazuje właściwości zbliżone do adjuwantu doglebowego. Po zastosowaniu łącznym, GERMINATOR SL i herbicydu w wierzchniej warstwie gleby pozostało ponad 95% s.a. herbicydu. GERMINATOR SL dodatkowo charakteryzuje się działaniem fungistatycznym - chroni kiełkującą roślinę przed chorobami odglebowymi. Najlepsze efekty w kukurydzy uzyskuje się przy zastosowaniu dawki około 8l/ha. Innym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na początkowe fazy rozwojowe kukurydzy jest temperatura. Niestety, warunki pogodowe na wiosnę w Polsce są bardzo zmienne, co ma niekorzystny wpływ na wzrost i rozwój kukurydzy. GERMINATOR SL powoduje zmianę barwy powierzchni gleby na ciemniejszą, co wpływa na jej szybsze ogrzewanie się. Dodatkowe ogrzanie gleby istotnie wpływa na szybsze kiełkowanie i późniejszy rozwój kukurydzy. W związku z tym, że chwasty mają mniejsze wymagania cieplne stanowią silną konkurencję, jeszcze przed wschodami. Podniesienie temperatury gleby umożliwia szybszy start kukurydzy. Innym bardzo praktycznym przykładem zastosowania GERMINATOR SL jest połączenie go w cieczy roboczej z RSM. Zastosowanie tych dwóch produktów ma korzystny wpływ na ochronę azotu z RSM przed ulatnianiem w postaci amoniaku. Poprzez zawarty w mieszaninie GERMINATOR SL dochodzi do aktywizacji życia biologicznego w glebie. Sprzyja to sprawniejszej hydrolizie mocznika do saletrzanej formy azotu i lepszego wykorzystania azotu z RSM.

O powodzeniu w uprawie kukurydzy decyduje przebieg warunków pogodowych jak i samo prowadzenie plantacji. W odniesieniu do czynników pogodowych niewiele można zrobić. W takich warunkach dodatkowe zabiegi dożywiające roślinę nawozami mineralnymi nie przynoszą oczekiwanego efektu. W poprzednim roku producentów tej rośliny wyjątkowo doświadczyły trudne uwarunkowania pogodowe. Odpowiednio opracowanymi przez NaturalCrop Poland działaniami i produktami można znacząco wpłynąć na minimalizację niepożądanych efektów wywołanych sytuacjami stresowymi. Jednym z nich jest innowacyjny produkt, stosowany do dokarmiania i stymulacji dolistnej – NaturalCrop SL. Kukurydza należy do roślin bardzo szybko i gwałtownie reagujących na wszelkie niedobory lub braki składników pokarmowych. Na kondycję plantacji wpływ ma również stosowanie herbicydów. Bardzo często pojedynczy zabieg jest nieskuteczny. Stosowanie poprawek dodatkowo wpływa na stan uprawy. Jest to decydujący okres, aby pomyśleć o zastosowaniu odpowiednich nawozów dolistnych i biostymulujących ograniczających sytuacje stresowe. NaturalCrop Poland wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom oferuje odpowiednio skomponowany produkt łączący w sobie kilka funkcji przy niewielkim nakładzie finansowym. NaturalCrop SL jest produktem w skład, którego wchodzą aktywne biologicznie aminokwasy lewoskrętne. Aminokwasy zawarte w preparacie NaturalCrop SL wykazują silne działanie chelatujące. Połączenie tej funkcji jak i adjuwantu, w mieszaninie z odżywką dolistną znacząco poprawia jej pobranie i wykorzystanie. Podnosi również odporność roślin na niekorzystne warunki – suszę, niskie temperatury. NaturalCrop SL stymuluje lepszy rozwój systemu korzeniowego. Powłoka polipeptydowa powstająca na liściu w chwili oprysku ogranicza parowanie i spływanie cieczy roboczej. Działanie herbicydu nie zawsze wykazuje całkowicie obojętne oddziaływanie na roślinę uprawną. Kukurydza, osłabiona zastosowaniem herbicydu będzie się słabiej rozwijała. Bezpośrednio będzie to miało wpływ na pobranie i wykorzystanie innych składników, czego efektem będzie obniżenie samego plonu. Wsparcie w tej fazie produktem NaturalCrop SL będzie bezcenne i spowoduje ograniczenie stresu. Na same chwasty z racji specyfiki działania herbicydu nie będzie to miało żadnego wpływu. Największe korzyści uzyskuje się stosując ten produkt profilaktycznie.

                                                                            mgr inż. Maciej Dadej


Projekt graficzny Ambitny Plan™. Realizacja Arteneo. Prawa autorskie NaturalCrop Poland Sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.