Jesienne nawożenie rzepaku w obliczu ocieplania klimatu

Bartosz Machalski

Prowadzone od wielu lat statystyki klimatologiczne dowodzą ocieplania się klimatu w Polsce. Minione lata okazały się jednymi z najcieplejszych. Zmiany te mają duży wpływ na działalność rolniczą. Wzrost temperatury wpływa na przyspieszenie tempa rozwoju nie tylko roślin uprawnych, ale również chwastów i szkodników. W związku z tym trzeba zastanowić się nad dostosowaniem zaleceń dotyczących nawożenia i ochrony roślin. Program nawozowy powinien być ułożony w taki sposób, aby wszystkie najważniejsze składniki pokarmowe były dostępne dla roślin zgodnie z ich wymaganiami. Tylko takie podejście zaprocentuje prawidłowym odżywieniem plantacji i końcowym wysokim plonem.

W ciągu ostatnich dwóch lat, jesienią odnotowaliśmy dodatnie dwucyfrowe temperatury,
a zimy były dużo łagodniejsze niż dotychczas. Dodatkowo brak pokrywy śnieżnej naraził rośliny na stresy. Taki przebieg pogody wpłynął znacząco na rozwój ozimin, w szczególności rzepaku, którego wysiew jest najwcześniejszy. Brak dostosowania zaleceń do zmieniającego się przebiegu jesieni w ostatnich latach uwidocznił się w postaci niedoborów fosforu, potasu i azotu. Rzepak przybierał jasnozielony lub fioletowo-purpurowy kolor, co mogliśmy obserwować na polach. Niedobory te spowodowane były przedłużającym się okresem wegetacyjnym i wyczerpaniem składników pokarmowych w glebie. Aby zapobiec wystąpieniu podobnej sytuacji w tym roku należy zmodyfikować sposób i jakość nawożenia.

Odpowiednim rozwiązaniem na zaistniałe zmiany w przebiegu wegetacji rzepaku jest zastosowanie jesienią nawozu o kontrolowanym uwalnianiu, użyźniacza glebowego poprawiającego dostępność fosforu i potasu oraz stymulatora ukorzenienia. Przykładem produktu, który łączy w sobie te trzy funkcje jest nawóz o nazwie Fertil CN 40-12,5 oferowany przez firmę NaturalCrop Poland. Zawarty w nawozie azot ulega powolnemu uwalnianiu, dzięki czemu nie ulega stratom powodowanym gazyfikacją i wymyciem. Na start wegetacji w uprawie rzepaku zaleca się zastosowanie oprócz nawożenia NPK – Fertil CN 40-12,5 w dawce 200 kg/ha. Kontrolowane uwalnianie azotu z nawozu pokrywa jesienne zapotrzebowanie roślin na ten składnik i nie generuje ryzyka „wybujania” roślin. Ponadto uwalnianie składników z nawozu jest ściśle skorelowane
z przebiegiem warunków pogodowych i aktywnością mikroorganizmów glebowych. Azot jest dostępny, gdy rośliny go potrzebują, a nie w krótkim czasie po nawożeniu, jak ma to miejsce
w przypadku stosowania azotu mineralnego. Ponadto w razie wystąpienia niskich temperatur
w listopadzie i w grudniu ta część azotu, która nie zostanie wykorzystana jesienią zostanie uwolniona wiosną – zaopatrując rośliny zaraz po spoczynku zimowym.

Obok dostarczenia startowej dawki azotu bardzo ważnymi elementami stosowania Fertil CN 40-12,5 w rzepaku jest poprawa właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych gleby oraz szybszy rozkład resztek pożniwnych, pozostawionych po zbożach. Korzystny stosunek C do N (< 4) zwiększa namnażanie i rozwój pożytecznych mikroorganizmów glebowych, które wpływają na szybszy rozkład resztek organicznych. W efekcie zwiększa się dostępność fosforu, potasu i innych składników pokarmowych w roztworze glebowym. W przypadku wysokich i średnich zawartości P i K w glebie pozwala to na zmniejszanie dawek nawozów fosforowo-potasowych o 20-50%. Dodatkowo Fertil CN 40-12,5 zawiera rozpuszczalny w wodzie azot organiczny, który stymuluje rozwój korzeni drobnych
i włośnikowych, co sprzyja ukorzenieniu młodych roślin rzepaku.

Wprowadzenie nawozu Fertil CN 40-12,5 do technologii nawożenia rzepaku jesienią pozwala na uniezależnienie się od zmian w przebiegu jesiennej wegetacji. Oprócz tego wspomaga rozwój systemu korzeniowego, zwiększa dostępność fosforu i potasu oraz wprowadza nawożenie organiczne, które w ostatnich latach było bardzo mocno pomijane. Tego typu nawożenie nie generuje większych kosztów na glebach zasobnych w fosfor i potas, jednocześnie pozwalając na osiągnięcie wyższych plonów oraz wzbogaca glebę w bezcenną próchnicę, która w wielu regionach Polski jest na bardzo niskim poziomie.


Projekt graficzny Ambitny Plan™. Realizacja Arteneo. Prawa autorskie NaturalCrop Poland Sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.