Efekt stosowania biostymulatorów w praktyce

Adela Maziarek
 

Badania nad wpływem stosowania biostymulatorów oraz nawozów dolistnych prowadzone były na polu doświadczalnym Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w roku 2013. Do badań wybrano pszenicę ozimą odmiany Arkadia zasianą na początku października w ilości 350 sz./m2. Zastosowano 9 wariantów nawożenia dolistnego.

W trakcie wegetacji pszenicy ozimej preparaty stosowano dwukrotnie - oprócz wariantu Amalgerol + HiPhos, które aplikowane był trzykrotnie. Więcej na polifoska.pl.

 

Lp.

Wariant

Plon [t/ha]

Białko [% s.m.]

Gluten [% s.m.]

Wskaźnik sedymentacji

Liczba opadania [sek]

1

Herbagreen Basic + NaturalCrop SL

7,75

13,1

29,1

58

300

2

Humate   Green OK

7,55

12,5

28,2

58

301

3

LIGNOhumat

7,13

12,7

27,2

55

298

4

PRP   EBV

7,31

12,9

29,8

47

257

5

Amalgerol   + HiPhos

7,32

12,4

28,0

50

268

6

Nano-Gro

7,28

12,7

26,9

56

271

7

AKRA   Blatt + AKRA Plus

7,26

13,1

27,0

54

253

8

ADOB   * 

7,11

13,2

27,7

54

260

9

Kontrola

6,92

12,9

28,8

51

267


Jak ich obecność wpłynęła na plon?

Zastosowanie biostymulatorów oraz nawozów dolistnych wpłynęło na wzrost plonu w porównaniu do obiektu, na którym te preparaty nie były stosowane. Najwyższy plon odnotowano po aplikacji preparatów Herbagreen Basic + NaturalCrop SL i był on wyższy od plonu zanotowanego na obiekcie kontrolnym o 0,83 t/ha. Także parametry jakościowe w tym wariancie były wyższe niż na kontroli. Pozostałe preparaty również wpłynęły na zwiększenie plonu w granicach 0,63 - 0,19 t/ha. Więcej na polifoska.pl.

Artykuł ze strony: Efekt stosowania biostymulatorów w praktyce | POLIFOSKA (https://polifoska.pl/porady/124)

Projekt graficzny Ambitny Plan™. Realizacja Arteneo. Prawa autorskie NaturalCrop Poland Sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.