PRZEPIS NA NAJSŁODSZE BURAKI

Komunikat rolniczy NaturalCrop nr 2/2018 z dnia 24 I 2018

Cukier to cel produkcji buraków. Często przyczyną spadku zawartości cukru oraz wysokiej zawartości melasotworów, zmniejszających plon technologiczny cukru, są błędy w nawożeniu azotem. Sposobem na zniwelowanie tych błędów i uzyskanie wysokiej zawartości cukru jest zastosowanie organicznego nawozu Fertil CN 40-12,5. Stosuje się go przedsiewnie pod agregat uprawowy w dawce 200-300 kg/ha, co wprowadza 25-40 kg N/ha. Resztę azotu uzupełniamy przedsiewnie oraz w pierwszych fazach wzrostu buraka cukrowego azotem mineralnym. Skład Fertil CN 40-12,5 oraz stosunek węgla do azotu 4:1 sprawiają, iż nawóz idealnie wkomponowuje się w nowoczesną uprawę buraka cukrowego w wyspecjalizowanych gospodarstwach rolnych. Węgiel organiczny zawarty w nawozie stymuluje namnażaniu pożytecznych mikroorganizmów glebowych, co sprzyja odtwarzaniu zasobów próchnicy w glebie oraz poprawia dostępność mikro i makroelementów w roztworze glebowym dla roślin. Z tego względu na stanowiskach o wysokich i średnich zasobnościach w P i K zaleca się ograniczenie lub zaniechanie stosowania nawożenia fosforowo-potasowego w roku uprawy.

Ponadto zawarte w nawozie aminokwasy wpływają stymulująco na wzrost i rozwój systemu korzeniowego. Z kolei peptydy i polipeptydy – związki bardziej złożone –  są w trakcie sezonu wegetacyjnego sukcesywnie rozkładane przez mikroorganizmy glebowe do form przyswajalnych dla roślin. Dzięki spowolnionemu uwalnianiu składników z nawozu rośliny mają przez cały sezon wegetacyjny dostęp do niewielkich dawek azotu oraz nie występuje ryzyko przeazotowania upraw.

Potwierdzonymi efektami stosowania nawozu są: wzrost plonu korzeni, wzrost zawartości cukru oraz wzrost zawartości próchnicy glebowej.


Projekt graficzny Ambitny Plan™. Realizacja Arteneo. Prawa autorskie NaturalCrop Poland Sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.