Tej wiosny azot na start to nie wszystko

Niekorzystny przebieg warunków pogodowych jesienią 2016 (najpierw sucho i ciepło, potem mokro i chłodno) w większości rejonów Polski spowodował opóźnienie zasiewów zbóż ozimych. W wielu przypadkach rośliny nie osiągnęły fazy krzewienia oraz nie wykształciły odpowiedniego systemu korzeniowego. Zboża przeszły w spoczynek w fazie 2 liści lub nawet w fazie szpilkowania. Z tego względu szczególnie w tym roku wiosenne zabiegi agrotechniczne powinny być dobrze zaplanowane i przemyślane. Priorytetem powinna być stymulacja korzenia oraz zapewnienie odpowiedniej startowej dawki azotu.

Według zaleceń doradców i specjalistycznej prasy, wiosną – w momencie ruszenia wegetacji rośliny będą potrzebowały wysokiej, uderzeniowej dawki azotu, średnio o 20% wyższej niż normalnie. Zalecenie to wynika z faktu, że rośliny na plantacjach mają słabo rozwinięty system korzeniowy, który utrudnia im pobieranie składników pokarmowych. Z kolei, jeżeli chodzi o formę nawozu zalecana jest forma saletrzana ze względu na szybkość działania. Wzrost wiosennej dawki azotu niekoniecznie oznacza, że rośliny będą optymalnie w niego zaopatrzone. Należy pamiętać, że wykorzystanie azotu z nawozów mineralnych przez zboża ozime wynosi 60-85%. W celu zwiększenia wykorzystania azotu z nawozów należy zastosować (zarówno na zboża, jak i na rzepak) stymulator wzrostu SuperAlgae 400 SL w dawce 0,5-1 l/ha. Zawarty w produkcie wyciąg z alg Ascophyllum nodosum zwiększa pobieranie i wykorzystanie azotu oraz siarki – czyli dwóch podstawowych składników plonotwórczych. W doświadczeniach przeprowadzonych na rzepaku[1] – produkty oparte o Ascophyllum nodosum zwiększyły zawartość azotu o 21% w liściach i o 115% w korzeniach, natomiast siarki o 63% w liściach i 133% w korzeniach. Ponadto SuperAlgae 400 SL wykazuje działanie hormonalne typu auksyn, co pozytywnie wpływa na wzrost korzeni oraz zawiera szereg substancji aktywnych (florotaniny, fukoidyny), które wykazują silne działanie przeciwutleniające. Substancje te unieszkodliwiają wolne rodniki, które gromadzą się w roślinach pod wpływem stresów tj. atak patogena, zranienie, deficyt wody, zbyt niska temperatura, deficyt niektórych soli mineralnych. Produkt zastosowany wiosną stymuluje regenerację roślin po zimie i pomaga im przezwyciężyć negatywne skutki stresów.

Jednakże azot to nie wszystko. Tak jak było wspomniane wcześniej zboża mają słabo rozwinięty system korzeniowy. W celu pobudzenia rozwoju korzeni oraz włośników warto nalistnie zastosować nawóz FosMagnum zawierający fosforyn potasu (25% P2O5, 25% K2O) w dawce 0,3-0,5 l/ha.

Kolejnym ważnym aspektem wiosennej pielęgnacji łanu jest odżywienie w mikroelementy. W przypadku zbóż jest to miedź i mangan, w przypadku rzepaku bor. Jeżeli chcemy zmaksymalizować efektywność tego zabiegu warto zastosować enzymatyczny koncentrat aminokwasów – NaturalCrop SL w dawce 1 l/ha. Produkt ten zawiera polipeptydy i aminokwasy chelatujące tj.  glicyna, kwas glutaminowy, histydyna i lizyna, które łączą się ze składnikami pokarmowymi, w tym przypadku z Cu, Mn. Powstałe w ten sposób związki szybciej przenikają przez błony komórkowe, co przyspiesza i zwiększa efektywność nawożenia. Z kolei polipepdyty tworzą powłokę na liściu poprawiając jego zwilżenie i przyczepność aplikowanych składników. Z tego względu NaturalCrop SL warto również zastosować (0,5-0,8 l/ha) z insektycydem na chowacza w rzepaku. Zabieg ten jest wykonywany bardzo wczesną wiosną, gdy w nocy panują niskie temperatury ograniczające pobranie substancji aktywnej. Korzyściami łącznej aplikacji insektycydu z NaturalCrop SL jest poprawa pobrania substancji aktywnej i tym samym zwiększenie efektywności zabiegu ochronnego. Według badań koncentraty aminokwasowe mogą zwiększać efektywność zabiegów insektycydowych nawet o 30%. Oprócz w/w efektów aminokwasy zawarte w NaturalCrop SL odżywiają w wysokowartościowy azot niezbędny do szybkiej regeneracji i rozwoju wiosną, a w dalszej pespektywie do produkcji plonu.

Proponowane powyżej rozwiązania pomagają zmaksymalizować efektywność stosowanych nawozów (N, P, Cu, Mn, B), stymulują rozwój sytemu korzeniowego, szybko regenerują rośliny po zimie oraz uodparniają na stresy. Tym samym wpływają na wzrost opłacalności produkcji.  W celu dostosowania dawkowania do indywidualnej sytuacji na polu prosimy o kontakt z regionalnymi Doradcami Techniczno-Handlowymi NaturalCrop Poland.

 

Ewelina Przybyszewska

Kierownik ds rozwoju produktów

 

[1] Jannin L., Arkoun M., Etienne P. (2013) Brassica napus Growth is Promoted by Ascophyllum nodosum (L.) Le Jol. Seaweed Extract: Microarray Analysis ans Physiological Characterization of N, C and S Metabolisms. Plant Growth Regul 32:31-52

Projekt graficzny Ambitny Plan™. Realizacja Arteneo. Prawa autorskie NaturalCrop Poland Sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.