Technologia herbicydowa w kukurydzy w niekorzystnych warunkach.

Zbyt wczesny siew kukurydzy oraz nieodpowiednie zastosowanie herbicydów mogą powodować wydłużone i nierównomierne wschody oraz poparzenia i ograniczenie wzrostu w dalszych fazach rozwojowych, co znajduje odbicie w plonie. Proponowane przez NaturalCrop technologie mają na celu przyspieszenie kiełkowania i rozwoju systemu korzeniowego oraz zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa technologii herbicydowej kukurydzy, szczególnie w niesprzyjających uprawie warunkach.

Kukurydza ma wysokie wymagania termiczne, dlatego w początkowych fazach rośnie wolno. Ochłodzenia i przymrozki opóźniają jej wschody, natomiast chwasty nawet w takich warunkach radzą sobie całkiem nieźle. Powoduje to, że kukurydza jest szczególnie narażona na zachwaszczenie. Chemiczne zwalczanie chwastów w kukurydzy obejmuje zabiegi doglebowe – przedwschowowe i nalistne – powschodowe. Te pierwsze są z reguły bezpieczniejsze dla roślin, ponieważ są bardziej selektywne, jednak ich działanie jest ściśle uzależnione od wilgotności gleby. Efektywność zabiegu może obniżać zarówno aplikacja w przesuszoną glebę, jak i w czasie zbyt obfitych opadów deszczu. W celu zwiększenia efektywności doglebowego zabiegu herbicydowego oraz przyspieszenia kiełkowania nasion warto dodać do zabiegu kondycjoner warstwy siewnej gleby – Germinator SL. W przypadku niskiej wilgotności gleby spowoduje on lepsze jej pokrycie substancją aktywną. Z kolei w przypadku wystąpienia opadów deszczu przytrzyma herbicyd w strefie kiełkowania chwastów. Podobne działanie Germinator SL wykazuje w stosunku do nawozów doglebowych, powodując lepszą dostępność składników pokarmowych w pobliżu kiełkujących nasion. Dodatkowo produkt sprzyja szybszemu ogrzewaniu się gleby, co przyspiesza kiełkowanie i rozwój systemu korzeniowego, nawet w niekorzystnych warunkach środowiskowych tj. zwięzła gleba, skłonność do tworzenia się skorupy na powierzchni gleby, deficyt wody w okresie wschodów, monokultura czy presja grzybowych chorób odglebowych. Zalecana dawka Germinator SL to 5-15 l/ha w zależności od warunków klimatyczno-glebowych. Produkt najlepiej zastosować z herbicydem doglebowym do 3 dni po siewie. Minimalna ilość wody 200 l/ha, zalecana 300 l/ha i więcej. Istnieje możliwość zastosowania produktu w późniejszych fazach tj. do 14 dni po wschodach (silne działanie strukturotwórcze na glebę).

W przypadku długiej suszy, gdy wszystkie chwasty nie zdążyły wykiełkować, niektóre herbicydy doglebowe są stosowane w zmniejszonej dawce po wschodach roślin, do 2-4 liści kukurydzy. Dodanie Germinator SL (5-10 l/ha) w tym przypadku spowoduje zmniejszenie fitotoksyczności substancji aktywnej na roślinę uprawną (stymulacja wzrostu roślin, przyspieszenie rozwoju systemu korzeniowego) oraz poprawę efektywności zabiegu herbicydowego (lepsze pokrycie gleby substancją aktywną).

Drugą grupą herbicydów są herbicydy powschodowe, stosowane nalistnie, w fazie 4-6 liści kukurydzy. Należą do nich m.in. herbicydy sulfonylomocznikowe o działaniu układowym, które pomimo wysokiej skuteczności są niekiedy niebezpieczne dla roślin uprawnych. Mogą powodować fitotoksyczność i uszkodzenia na roślinach w przypadku zastosowania za wysokiej dawki, wystąpienia warunków wyjątkowo korzystnych dla ich działania (np. zbyt wysoka wilgotność i temperatura powietrza), użycia niewłaściwej substancji wspomagającej (np. adiuwantu), zastosowania ich zbyt wcześnie, na rośliny nie zaawansowane we wzroście, jak również zastosowania zbyt późno. Na roślinach można wtedy zaobserwować zahamowanie wzrostu (skarlenie), chlorozy i purpurowe liście, chlorotyczne plamy u podstawy, co negatywnie odbija się na plonie. W celu zapobiegania wystąpienia efektów fitotoksyczności na roślinach (przyhamowaniu wzrostu, uszkodzenia, przebarwienia) powodowanemu przez toksyczne działanie substancji aktywnej na rośliny uprawnej zalecamy dodanie do zabiegu enzymatycznego koncentratu L-aminokwasów – NaturalCrop® SL w dawce 0,5-1 l/ha. Działanie produktu świetnie wpasowuje się w specyficzny mechanizm działania herbicydów sufonylomocznikowych. Herbicydy te blokują syntezę trzech aminokwasów niezbędnych do wzrostu roślin: leucyny, izoleucyny i waliny. Natomiast NaturalCrop® SL dostarcza roślinom uprawnym wymienione aminokwasy w momencie aplikacji z herbicydem. Dzięki temu zapobiega wystąpieniu stresu w roślinach uprawnych i zahamowaniu wzrostu. Często w czasie stosowania herbicydów powschodowych mamy do czynienia również z innymi niekorzystnymi warunkami, takimi jak niskie temperatury uniemożliwiające pobieranie fosforu oraz niedobory wody. To wszystko zwielokrotnia problem przyhamowania wzrostu roślin. Zastosowanie w tym momencie NaturalCro®p SL wspomaga syntezę antyoksydantów, które z jednej strony biorą udział w odporności roślin na stresy abiotyczne, a z drugiej poprawiają jakość produkcji. Nasuwa się pytanie czy zastosowane w ten sposób aminokwasy nie odżywią chwastów i nie spowodują ich odbicia. Okazuje się, że NIE, co potwierdzają przeprowadzone przez IOR-PIB w Poznaniu badania (2014, 2015).

Celem stosowania technologii herbicydowej powinna być maksymalizacja jej efektywności z jednoczesnym minimalizowaniem ryzyka fitotoksyczności na roślinach uprawnych. Zastosowanie produktów Germinator SL i NaturalCrop® SL razem z zabiegami chwastobójczymi pomaga w osiągnięciu tego celu.

 

Ewelina Przybyszewska

Kierownik ds rozwoju produktów

Projekt graficzny Ambitny Plan™. Realizacja Arteneo. Prawa autorskie NaturalCrop Poland Sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.