AKTYWACJA GLEBY W SADZIE

Program nawożenia gleby w sadzie należy tak zaplanować, aby był kompleksowy i zaspokajał wszystkie potrzeby pokarmowe roślin. Tylko zastosowanie połączenia nawożenia mineralnego i organicznego umożliwi realizację tego celu. Nawozy mineralne uzupełniają brakujące składniki pokarmowe, a nawozy organiczne użyźniają glebę, poprawiają jej strukturę i zwiększają pobieranie składników pokarmowych dostarczanych z nawozami mineralnymi. 

Nawozy organiczne są utożsamiane z produktami tj. obornik, pomiot ptasi, podłoże popieczarkowe. Stosowanie tych produktów jest problematyczne z uwagi na: aplikację, zmienny skład, ryzyko wprowadzania do sadu patogenów chorobotwórczych, pozostałości antybiotyków i chwastów. Bardzo ciekawą alternatywą dla typowych nawozów organicznych jest dostępny na rynku jest Fertil C-N 40-12,5. Jest to wysoce ustandaryzowany nawóz organiczny o powtarzalnym i stabilnym składzie bez pozostałości chwastów, antybiotyków, patogenów chorobotwórczych. Należy stosować go w dawce od 300 do 500 kg/ha.

Głównymi składnikami roślin są: węgiel (45%), tlen (42%), wodór (5%), azot (1-5%). Stąd też wykazują największe zapotrzebowanie na wcześniej wspomniane składniki, a zwłaszcza na węgiel. Węgiel pobierają głównie z powietrza w postaci CO₂, ponieważ w glebie jest go zbyt mało. Fertil jest cennym źródłem węgla organicznego (40%), który wspomaga namnażanie i rozwój pożytecznych mikroorganizmów żyjących w strefie korzeniowej roślin, dzięki czemu zwiększa aktywność biologiczną gleby. Mikroorganizmy są jednym z najistotniejszych czynników decydujących o żyzności i produktywności gleb. Powodują szybszy rozkład resztek organicznych co przyczynia się do tworzenia próchnicy, która zwiększa pojemność wodną. Jest to szczególnie ważne w okresach suszy. Ponadto mikroorganizmy uczestniczą w tworzeniu struktury gruzełkowej. Fertil stymuluje namnażanie grzybów mikoryzowych, które ograniczają występowanie takich patogenów jak np. Phytophthora. Ponadto zawarty w nawozie węgiel poprawia dostępność składników pokarmowych dla roślin. W doświadczeniu przeprowadzonym w sadzie jabłoniowym (2012-2013 r.) Fertil zwiększył zawartość fosforu o 45%, potasu 31% i magnezu 3% (przy wysokich zasobnościach składników).  Zastosowanie nawozu pozwala obniżyć koszty nawożenia doglebowego, ponieważ zwiększa dostępność składników pokarmowych dla roślin. W efekcie mamy lepsze wykorzystanie zastosowanych nawozów mineralnych. Poza tym węgiel obecny w Fertilu poprawia strukturę gleby, dzięki czemu korzenie łatwiej i szybciej penetrują glebę.

Fertil zawiera specyficzne związki (aminokwasy), które stymulują rozwój systemu korzeniowego. Zastosowanie produktu szczególnie sprzyja formowaniu korzeni włośnikowych, przez które pobieranych może być do 80% składników pokarmowych.

Oprócz funkcji użyźniającej glebę i stymulującej korzenie Fertil jest doskonałym źródłem organicznego azotu (12,5%). Doskonałym, ponieważ nie ulega stratom oraz jest uwalniany w sposób kontrolowany co zapewnia zrównoważone odżywienie roślin dostosowane do ich wymagań pokarmowych.

Izabela Dudek – kierownik ds. rozwoju produktów

Projekt graficzny Ambitny Plan™. Realizacja Arteneo. Prawa autorskie NaturalCrop Poland Sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.