Opłacalność stosowania Bioilsa w ekologicznej uprawie orkiszu

Orkisz to stary gatunek pszenicy, który po latach zapomnienia wraca do łask. Rozwój rolnictwa ekologicznego i wzrost popytu na żywność ekologiczną spowodowały, że orkisz znów zawitał na nasze pola. Zboże to można uprawiać na glebach słabszych, ale chcąc uzyskać zadowalające plony należy pamiętać, że jest to gatunek pszenicy i tak jak pszenica ma wysokie wymagania w stosunku do żyzności gleby. W takim przypadku straty ziarna podczas przerobu rosną i spada opłacalność produkcji. Orkisz bardzo wdzięcznie reaguje na nawożenie azotem, z tym, że w rolnictwie ekologicznym bardzo ograniczona jest ilość nawozów azotowych. Jedynym, dopuszczonym do stosowania w produkcji ekologicznej nawozem o wysokiej zawartości azotu jest BIOILSA. Odżywia on rośliny azotem organicznym, wolnodziałającym (co jest bardzo ważne) przez dłuższy okres wegetacji. Zawiera także siarkę organiczną oraz węgiel organiczny, który jest doskonałym surowcem dla flory mikrobiologicznej gleby.

Znając doskonałe rezultaty zastosowania BIOILSA w uprawie zbóż konwencjonalnych wykonano doświadczenie wdrożeniowe (na areale ponad 20 ha), pod nadzorem prof. Józefa Tyburskiego (UWM Olsztyn).

Doświadczenie przeprowadzono w 2016 r. w Dąbrówce (woj. warmińsko-mazurskie) na jarej odmianie orkiszu ‘Wirtas’ na glebie ciężkiej. Orkisz uprawiano po przedplonie zbożowym, wobec czego można było być pewnym braku wystarczającej ilości azotu w glebie, co rokowało wysoką efektywność nawożenia tym składnikiem. BIOILSA zastosowano w dawce 250 kg/ha, wysiewając go (dzięki odpowiedniemu siewnikowi ze skrzynią dzieloną) jednocześnie z kłoskami orkiszu na głębokość 4 cm. W ten sposób aplikacja BIOILSA odbyła się praktycznie bez kosztów, a korzenie siewek orkiszu od początku swego wzrostu były zaopatrywane w azot ze stopniowo rozkładającego się nawozu. Uzyskano pozytywne efekty zarówno jeżeli chodzi o ilość jak i jakość ziarna. Zanotowano 40,7% wzrost plonu kłosków, oraz 41,5% wzrost plonu ziarna odplewionego.

Poprawie uległa również struktura łanu. W kombinacji z BIOILSA uzyskano więcej źdźbeł o kłosach dorodnych a mniej o kłosach marnych oraz całkowity brak niedogonów.                                            

W efekcie zastosowania BIOILSA w uprawie orkiszu uzyskano dodatkowy dochód w wysokości ponad 1 300 - 2 000 zł z ha, biorąc pod uwagę zarówno plon kłosków jak i plon ziarna odplewionego [tab. 1 i 2].

Tabela 1.Uproszczona kalkulacja opłacalności stosowania BIOILSA w orkiszu jarym wg plonu kłosków.

WZROST PLONU KŁOSKÓW O 40,7%

1,46 t/ha

CENA SKUPU (zł/t)

1300,00 zł

DODATKOWY PRZYCHÓD Z TYTUŁU WZROSTU PLONU KŁOSKÓW (zł/ha)

1898,00 zł

NAKŁADY:

 

BIOILSA 250 kg/ha

534,60 zł

KOSZT APLIKACJI NAWOZU

50 zł

DODATKOWY DOCHÓD (zł/ha)

1313,40 zł

Tabela 2. Uproszczona kalkulacja opłacalności stosowania BIOILSA w orkiszu jarym wg plonu ziarna odplewionego.

WZROST PLONU KŁOSKÓW O 41,5%

1,1 t/ha

CENA SKUPU (zł/t)

2500,00 zł

DODATKOWY PRZYCHÓD Z TYTUŁU WZROSTU PLONU KŁOSKÓW (zł/ha)

2750,00 zł

NAKŁADY:

 

BIOILSA 250 kg/ha

534,60 zł

KOSZT APLIKACJI NAWOZU

50 zł

DODATKOWY DOCHÓD (zł/ha)

2165,40 zł

Liczby mówią same za siebie. Zastosowanie BIOILSA w ekologicznej uprawie orkiszu po słabych przedplonach znacznie poprawia opłacalność produkcji.

Ewelina Przybyszewska

Manager ds. Rozwoju Produktów /Uprawy polowe/

Projekt graficzny Ambitny Plan™. Realizacja Arteneo. Prawa autorskie NaturalCrop Poland Sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.