Nowa technologia dla rozkładu słomy

Na intensywnie użytkowanych polach, aktywność biologiczna jest coraz częściej niewystarczająca do rozkładu (mineralizacji i humifikacji) resztek pożniwnych, czyli słomy.  Jedynym, powtarzam „JEDYNYM” narzędziem do rozkładu słomy są mikroorganizmy gleby (grzyby i bakterie), a w zasadzie wytwarzane przez nie enzymy celulolityczne, które rozkładają wiązania chemiczne pomiędzy cząsteczkami celulozy i ligniny. Ich liczebność i aktywność decyduje o tym, czy to, co zostanie po zbiorze pszenicy, rzepaku czy kukurydzy na polu, wyorzemy w roku następnym.

Aby przyspieszyć rozkład słomy zaleca się aktualnie stosowanie azotu, wapna nawozowego, preparatów zawierających mikroorganizmy czy preparatów wspomagających aktywność natywnych mikroorganizmów saprofitycznych. Wszystkie te zabiegi skupiają się na jednym - wzmożeniu liczebności i aktywności mikroorganizmów glebowych. Inne preparaty, które są polecane do rozkładu słomy, nie są warte uwagi.

Proponujemy więc prostą mieszaninę, która ma za zadanie:

- odżywiać mikroorganizmy celulolityczne (rozkładające celulozę słomy),

- stymulować namnażanie mikroorganizmów celulolitycznych (grzybów i bakterii),

- inicjować procesy humifikacji, czyli tworzenia próchnicy w glebie.

Składa się ona z dwóch produktów:

NATURALCROP SL jest płynnym koncentratem czystych aminokwasów – dostarcza przyjazne dla grzybów glebowych związki azotu i węgla organicznego. Aminokwasy stymulują procesy wzrostu i namnażania grzybów saprofitycznych, które rozkładają słomę w warunkach gdy występuje niedobór azotu (C:N>20).

GERMINATOR SL to płynny koncentrat kwasów huminowych i fulwowych oraz chitozanu, naturalnych prekursorów polimerów związków próchnicznych.

Proporcje mieszania to:

NATURALCROP SL – 0,8-1,5 l/ha

GERMINATOR SL – 5-8 l/ha

UWAGA: wyższe dawki powinny być zastosowane na polach o dużej masie resztek organicznych i/lub niskiej aktywności biologicznej gleby.

dr inż. Sylwester Lipski


Projekt graficzny Ambitny Plan™. Realizacja Arteneo. Prawa autorskie NaturalCrop Poland Sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.