Mocny system korzeniowy sposobem na suszę

Sezon 2015 jest przykrym doświadczeniem dla hodowców kukurydzy. Przekonaliśmy się, że jednak perturbacje pogodowe mogą obrócić w niwecz nasze starania, włożone w należyte przygotowanie pola, zakup dobrego materiału siewnego, wysokie nawożenie, staranny wysiew, pełną ochronę roślin. Wystarczy kilka-kilkanaście tygodni bez opadów deszczu, aby kukurydza zareagowała gorszym zawiązywaniem ziarna w kolbach, mniejszym wypełnieniem ziarniaków lub zamieraniem całych roślin. W sierpniu aż przykro było patrzeć, jak całe plantacje kukurydzy zasychają w oczach. 

Rok 2015 należy uznać za jeden z najgorszych dla kukurydzy, na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Należy się spodziewać, że takie lata będą się powtarzały. El Nino nam to zapewni, niestety.

Nie należy jednak poddawać się i rezygnować całkowicie z uprawy tej rośliny, która jest dość opłacalna, przy plonach powyżej 7-8 ton z hektara. Z sezonu 2015 należy wciągnąć konstruktywne wnioski i je wykorzystać w sezonie 2016. Należy zadbać o dobre zaopatrzenie kukurydzy w wodę. 

W tym momencie powinienem napisać o: uregulowaniu systemu melioracyjnego, zwiększeniu retencji wody przez glebę (zawartość próchnicy, struktura gleby, porowatość itp.), uprawie uproszczonej a nawet zerowej, mulczowaniu pól oraz o nawadnianiu kukurydzy (tak, tak, w Polsce już wielu rolników poważnie do tego się przymierza). Wszystkie te sposoby mają za zadanie zapewnić odpowiednią ilość wody w glebie. Lecz dobre zaopatrzenie kukurydzy w wodę to nie tylko jej obecność w glebie, ale i wydajność systemu, którym roślina wodę pobiera. Czyli wielkość i sprawność działania systemu korzeniowego. System korzeniowy kukurydzy, rosnącej w sprzyjających warunkach środowiskowych sięga nawet do 2,5 m w głąb gleby, korzenia mają zasięg około 0,9 do 1 metra od osi łodygi.

Wielkość systemu korzeniowego kukurydzy jest determinowany przez genom rośliny. Zaś ekspresja genetyczna cech warunkujących budowę systemu korzeniowego zależy od warunków środowiska, szczególnie w początkowym okresie wegetacji. Początkowe fazy wzrostu systemu korzeniowego są kluczowe dla jego przyszłych rozmiarów – horyzontalnych i wertykalnych. Należy, więc wtedy już zadbać o jego prawidłowe odżywienie, stymulowanie i kształtowanie sprzyjającego otoczenia dla korzeni.

Świadomość znaczenia tego organu kukurydzy i jego początkowego rozwoju legła u podstaw opracowania unikalnego, a jednocześnie wysoce specjalistycznego produktu do zastosowania w celu zbudowania silnego systemu korzeniowego. Produktem, o którym jest mowa jest SEMIGATOR 4D starter, który jest pierwszym nawozem ukierunkowanym na stymulację i ochronę systemu korzeniowego oraz ryzosfery. Tak, właśnie ryzosfery, albowiem korzenie nie rozwijają się w próżni. Wokół rosnących korzeni tworzy się specyficzne środowisko, bogate w wydzieliny korzeniowe, mikroorganizmy współpracujące z rośliną. Ryzosfera cechuje się bogactwem związków organicznych i mineralnych, stabilnym pH (lekko kwaśnym). Ryzosfera stanowi też naturalną barierę dla chorób, które mogą atakować siewki kukurydzy. SEMIGATOR został tak opracowany, aby z jednej strony dostarczać młodym roślinom składniki pokarmowe, z drugiej stymulować wzrost elongacyjny korzeni, a z trzeciej wspierać tworzenie aktywnej ryzosfery, jako optymalnego środowiska dla wzrostu i aktywności korzeni. Można powiedzieć, że SEMIGATOR jest czymś w rodzaju nawozu startowego, ale w rzeczywistości jest czymś dużo bardziej skomplikowanym. Nawozy startowe zawierają składniki pokarmowe (azot, fosfor, czasami mikroelementy), czyli służą do żywienia rośliny. SEMIGATOR nie bez przyczyny ma dodane 4D do nazwy, bo składa się z czterech komponentów dobranych na podstawie szeregu badan naukowych:

- fosforan amonu – czyli składniki mineralne, które oprócz funkcji odżywczych są także stymulatorami wzrostu korzeni (z tego jest znany fosfor, a jony amonowe są najlepiej pobierane przez młode rośliny kukurydzy)

- AGROGEL® - azotowy nawóz organiczny, zawierający także węgiel organiczny. Azot i węgiel organiczny są dostępne dla roślin i mikroorganizmów ryzosfery. To dzięki nim następuje intensyfikacja namnażania tych mikroorganizmów

 - L-aminokwasy – są to znane już stymulatory procesów metabolicznych roślin, bakterii i grzybów. Oprócz tego stanowią pulę gotowych związków organicznych, z których korzystają korzenie młodych roślin kukurydzy

- zeolit – zmikronizowany minerał, który oprócz tego, że wnosi cenne minerały, z których korzysta roślina i organizmy ryzosfery, pełni rolę fizycznego ulepszacza gleby. Zeolit jest znany z ogromnych zdolności sorpcyjnych, a tutaj ta jego właściwość jest wykorzystana dla: sorpcji wody i jej gromadzenia w pobliżu korzeni, wychwytywania z roztworu glebowego tworzących się substancji szkodliwych dla wrażliwych korzonków.

Zaletą SEMIGATORA jest to, że jest to nawóz organiczno-mineralny (zawartość Corg>18%) więc nie powoduje zasolenia w pobliżu nasion, gdzie jest umieszczany. Takie ryzyko istnieje w przypadku innych nawozów startowych. Ma postać mikrogranul, o średnicy od 0,5 do 1 mm, barwy ciemnozielonej.

SEMIGATOR 4D starter jest zalecany do umieszczania przy pomocy aplikatora do siewu w rzędzie nasion (tzw. nawożenie startowe ultrazlokalizowane). Zalecana dawka dla kukurydzy wynosi od 10 do 30 kg/ha. Sugerujemy, aby dawka nawozu była każdorazowo konsultowana z Doradcą NaturalCrop Poland (firmy, która wprowadza ten produkt do obrotu), aby jak najlepiej wykorzystać jego właściwości. 

Polecam SEMIGATOR 4D starter jako jedno z narzędzi do ochrony potencjału plonotwórczego kukurydzy, szczególnie w perspektywie spodziewanych okresów suszy w 2016 r.

dr inż. Sylwester Lipski

Projekt graficzny Ambitny Plan™. Realizacja Arteneo. Prawa autorskie NaturalCrop Poland Sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.