LEPSZE WSCHODY SOI BEZ CHWASTÓW

Komunikat rolniczy NaturalCrop nr 9/2017 z dnia 5 V 2017

Soja tak jak kukurydza w początkowych fazach rośnie wolno i jest narażona na zachwaszczenie. Zaraz po siewie należy wykonać zabieg herbicydowy. Do zabiegu zalecamy dodać kondycjoner warstwy siewnej gleby – Germiantor SL (5-15 l/ha) w celu zwiększenia efektywności doglebowego zabiegu herbicydowego oraz przyspieszenia kiełkowania nasion. W przypadku niskiej wilgotności gleby spowoduje on lepsze jej pokrycie substancją aktywną. Z kolei w przypadku wystąpienia opadów deszczu przytrzyma herbicyd w strefie kiełkowania chwastów. Podobne działanie Germinator SL wykazuje w stosunku do nawozów doglebowych, powodując lepszą dostępność składników pokarmowych w pobliżu kiełkujących nasion. Dodatkowo produkt sprzyja szybszemu ogrzewaniu się gleby, co przyspiesza kiełkowanie i rozwój systemu korzeniowego, nawet w niekorzystnych warunkach środowiskowych tj. zwięzła gleba, skłonność do tworzenia się skorupy na powierzchni gleby, deficyt wody w okresie wschodów, monokultura czy presja grzybowych chorób odglebowych. Produkt najlepiej zastosować z herbicydem doglebowym do 3 dni po siewie. Minimalna ilość wody 200 l/ha, zalecana 300 l/ha i więcej. Istnieje możliwość zastosowania produktu w późniejszych fazach tj. do 14 dni po wschodach (silne działanie strukturotwórcze na glebę).

 

Ewelina Przybyszewska

Kierownik ds rozwoju produktów

 

 

Projekt graficzny Ambitny Plan™. Realizacja Arteneo. Prawa autorskie NaturalCrop Poland Sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.