JESZCZE MOŻESZ POPRAWIĆ WSCHODY RZEPAKU OZIMEGO

 Komunikat rolniczy NaturalCrop nr 20/2017 z dnia 06 IX 2017

Przypominamy o możliwości zastosowania preparatu Germinator SL w rzepaku ozimym do 14 dni po wschodach. Zalecamy go szczególnie tam gdzie obserwujemy problemy z równomiernymi wschodami. Germinator SL to stymulator wzrostu roślin na bazie aktywnych polimerów oraz bioreaktywnego chitozanu. Zastosowany do 14 dni po siewie stymuluje stożek wzrostu korzenia zarodkowego i korzeni bocznych oraz oddziałuje strukturotwórczo na wierzchnią warstwę gleby. Zmniejsza skłonność do tworzenia się skorupy na powierzchni gleby, co ma szczególne znaczenie w przypadku kiełkowania nasion. Z kolei chitozan zabezpiecza kiełkujące siewki przed patogenami glebowymi (grzyby i bakterie). Po zastosowaniu Germinator SL nadaje glebie ciemną barwę, wpływając na szybsze nagrzewanie gleby. Zastosowanie Germinator SL powoduje szybsze kiełkowanie i początkowy wzrost siewki, silniejszy i zdrowszy system korzeniowy. Następuje intensywny wzrost korzeni rośliny w przestrzeni gleby – głębokość i gęstość masy korzeniowej istotnie zostaje zwiększona. Co za tym idzie, większa masa gleby zostaje opleciona korzeniami roślin, co zwiększa możliwości pobierania z gleby składników pokarmowych, nawet trudniej dostępnych lub „luksusowych”. Poprawia również skuteczność „szukania” i pobierania wody w głębszych warstwach gleby, a to z kolei zwiększa szanse rośliny na zminimalizowanie strat w plonie w przypadku wystąpienia suszy.

Projekt graficzny Ambitny Plan™. Realizacja Arteneo. Prawa autorskie NaturalCrop Poland Sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.