JESIENNA PROMOCJA 5+1 2017

OFERTA PROMOCYJNA

1. Promocja jest skierowana wyłącznie do końcowych Użytkowników Produktów Promowanych, czyli gospodarstw rolniczych lub warzywniczych.

2. W ramach Promocji, Użytkownik nabywa prawo do zakupu Produktów Premiowanych w obniżonej cenie, po spełnieniu poniższych warunków:

-od 10 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r zakupi produkty Premiowane, w ilości wskazanej w tabeli:

 

Produkt premiowany

Ilość zakupu

Ilość Produktu, w obniżonej cenie

Obniżona cena zakupu

Germinator® SL

100 l

1 opakowanie 20 l

1 zł netto /opakowanie

Semigator 4D Starter

150 kg

1 opakowanie 25 kg

1 zł netto /opakowanie

Solactiv®

150 kg

1 opakowanie 25 kg

1 zł netto /opakowanie

 

-prawidłowo wypełni Kartę Zgłoszeniową, która będzie dostępna u Doradców Techniczno-Handlowych NATURALCROP POLAND lub Dystrybutorów oraz dołączy do niej kopie faktur VAT potwierdzających dokonanie zakupu Produktów Premiowanych.

-w terminie od 10 sierpnia 2017 do 31 sierpnia 2017 r., jednak nie później niż do 11 września 2017 r. przekaże przedstawicielowi Organizatora lub wyśle na adres NaturalCrop Poland Sp. z o.o., Al. KEN 57/2, 02-797 Warszawa, Kartę Zgłoszeniową i fakturę potwierdzającą dokonanie zakupu Produktów Premiowanych.

3. Użytkownik może zakupić przysługujące mu Produkty w obniżonej cenie w terminie od 10 sierpnia 2017 do 31 sierpnia 2017 r. Po tym terminie, Użytkownik traci prawo do zakupu Produktów w obniżonej cenie w ramach tej Promocji.

4. Prawo do zakupu Produktów w obniżonej cenie nie może być zamienione na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

5. Użytkownik nie może przekazać prawa do zakupu Produktów w obniżonej cenie w ramach tej Promocji innemu podmiotowi gospodarczemu lub innej osobie fizycznej.

6. Należy zachować oryginały dowodów zakupu (faktura VAT) w celu weryfikacji i potwierdzenia dokonania transakcji zakupu Produktów będących przedmiotem Promocji.

 

Szczegółowe informacje na temat promocji zawarte są w Regulaminie Promocji dostępnym w Biurze Organizatora – NaturalCrop Poland Sp. z o.o.

Projekt graficzny Ambitny Plan™. Realizacja Arteneo. Prawa autorskie NaturalCrop Poland Sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.