Jesienna lustracja pól rzepaku

W dniach 18 i 25 listopad 2016 r. na terenie Gospodarstwa Rolnego Pana Karola Szwedo (woj. dolnośląskie, powiat jaworski) oraz na polach RSP Chróścielów (woj. opolskie, powiat głubczycki) odbyły się drugi rok z rzędu organizowane przez firmę NaturalCrop Poland Sp. z o.o. warsztaty poświęcone jesiennemu nawożeniu rzepaku ozimego. Termin spotkania był celowo ustalony pod koniec listopada, aby można było zaobserwować działanie azotu o kontrolowanym uwalnianiu oraz jego wpływ na rozwój roślin. Warsztaty miały charakter szkoleniowy, a jego uczestnikami byli przedstawiciele handlowi firmy Flora Praszka.

Spotkanie było podzielone na dwie części: polową i seminaryjną. W części polowej doradca z firmy NaturalCrop – Bartosz Machalski najpierw szczegółowo omówił technologię nawożenia opartą na nawozie Fertil CN 40-12,5, a następnie pokazał efekty na roślinach. Wizualnie plantacje znajdowały się w bardzo dobrej kondycji. Liście były żywo zielone, co wskazywało na optymalne odżywienie roślin w azot i fosfor. Po wykopaniu okazało się, że korzenie roślin są dobrze rozwinięte, a gleba jest wręcz poprzerastana korzeniami drobnymi. Taki stan roślin wskazywał, że są one dobrze przygotowane do zimy.

Część seminaryjna obu spotkań odbyła się w restauracjach. Tu można było skupić się na pozostałych kwestiach związanych z zalecaniem programu opartego o Fertil CN 40-12,5 oraz jednoczesną optymalizacją kosztów nawożenia. Bartosz Machalski stwierdził, że żeby osiągnąć zadowalający efekt na polu w pierwszej kolejności należy umiejętnie zinterpretować analizy zasobności gleby. Następnie należy zastosować taką technologię, która zaktywizuje jej zasoby oraz przyspieszy mineralizację resztek pożniwnych. Osiągnięcie takiego efektu, co można było zaobserwować na polach, jest możliwe dzięki zastosowaniu nawożenia z zastosowaniem Fertil CN 40-12,5. Skutkiem tego jest zwiększenie efektywności nawożenia i zdecydowane obniżenie kosztów, związanych z nawożeniem przedsiewnym.

Warsztaty spotkały się z bardzo dobrym odbiorem uczestników. W porównaniu do poprzedniego roku brało w nich udział dwa razy więcej osób. W związku z tym firma NaturalCrop Poland sp. z o.o. ma zamiar kontynuować je w latach następnych.


Projekt graficzny Ambitny Plan™. Realizacja Arteneo. Prawa autorskie NaturalCrop Poland Sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.