JAK MOŻNA PODNIEŚĆ ZIMOTRWAŁOŚĆ OZIMIN?

Komunikat rolniczy NaturalCrop nr 26/2017 z dnia 26 X 2017

Zima zbliża się wielkimi krokami. Co możemy jeszcze coś zrobić, żeby podnieść zimotrwałość ozimin? Na 2-3 tygodnie przed zakończeniem wegetacji zalecamy zastosować dolistny nawóz krzemowo-wapniowy – SmartSil® SC w dawce 1-1,5 l/ha.

Efekty jakich możemy się spodziewać po zabiegu to: grubsza szyjka korzeniowa, dłuższy korzeń palowy, istotne obniżenie osadzenia pąka wierzchołkowego oraz wyższy ekstrakt soku komórkowego. Wszystko to przekłada się na lepsze przygotowanie roślin do zimy oraz pozytywnie wpływa na lepszy, szybszy start roślin wiosną.

Zawarty w SmartSil® SC krzem wraz z kompleksem makro- i mikroelementów wpływa na zwiększenie odporności roślin na niską temperaturę, m.in. poprzez intensyfikację procesu fotosyntezy. W efekcie w soku komórkowym gromadzi się więcej związków (m.in. cukrów). Im wyższa zawartość cukrów, tym niższa temperatura zamarzania soku komórkowego i tym wyższa zimotrwałość roślin. Krzem wpływa również na zmniejszenie zapotrzebowania roślin na wodę. Odkłada się w ścianach komórkowych i tworzy naturalną barierę, która ogranicza straty wody w tkankach oraz dodatkowo zwiększa odporność roślin na ataki patogenów (mączniak, mszyce).

Oprócz tego krzem wpływa na lepsze pobieranie innych składników pokarmowych, szczególnie fosforu, którego niedobory często są widoczne późną jesienią, ze względu na problemy w pobieraniu tego składnika w niskiej temperaturze.

Do zabiegu na zimotrwałość warto dodać 0,5 l/ha NaturalCrop® SL, który poprawia pobieranie mikro- i makroskładników ze SmartSil® SC. Polipeptydy i aminokwasy, zawarte w NaturalCrop® SL, stabilizują mieszaninę oraz tworzą na liściu powłokę zapobiegającą parowaniu i wysychaniu cieczy. Zabieg powinien być wykonywany w temperaturze powietrza wynoszącej minimum 8°C, która utrzymuje się ponad 3-4 godz. po zabiegu.

Zabieg na przezimowanie warto zastosować szczególnie na odmianach rzepaku o obniżonej zimotrwałości oraz na terenach, gdzie występują zastoiska mrozowe. 


Projekt graficzny Ambitny Plan™. Realizacja Arteneo. Prawa autorskie NaturalCrop Poland Sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.