GERMINATOR SL pomaga w odchwaszczaniu rzepaku jesienią

Farmer.pl słusznie zwraca uwagę na znaczenie i jakość jesiennego odchwaszczania rzepaku ozimego. Zabieg ten ma ogromne znaczenie, gdyż chwasty kiełkują szybciej i zagłuszają siewki rzepaku, konkurując z nimi o składniki pokarmowe, wodę, a później o światło. Błędów w jesiennym odchwaszczaniu rzepaku nie można naprawić w dalszym przebiegu wegetacji.

Nasi klienci wypraktykowali zastosowanie herbicydów do przedwschodowego zwalczania chwastów w rzepaku ozimym łącznie z GERMINATOR SL. Preparat zmniejsza wypłukiwanie substancji czynnej herbicydu do głębszych warstw gleby oraz stymuluje szybszy wzrost systemu korzeniowego rzepaku. Zastosowany, w ten sposób, pełni funkcję adjuwantu dla herbicydów doglebowych. Zostało to potwierdzone w badaniach IUNG-PIB. Skuteczność zwalczania chwastów, wskutek zwiększenia koncentracji substancji czynnej herbicydu w wierzchniej warstwie gleby będzie, z pewnością, większa.

Wystarczy 8 l GERMINATOR SL na 1 ha. Przy sporządzaniu cieczy roboczej należy zachować zasady Dobrej Praktyki sporządzania mieszanin zbiornikowych preparatów płynnych.

dr inż. Sylwester Lipski


Projekt graficzny Ambitny Plan™. Realizacja Arteneo. Prawa autorskie NaturalCrop Poland Sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.