EFEKT 4D NA START, CZYLI UNIKALNY MIKROGRANULAT DO NAWOŻENIA RZEPAKU OZIMEGO

Komunikat rolniczy NaturalCrop nr 18/2017 z dnia 22 VIII 2017

Głównym celem nawożenia rzepaku jesienią powinno być takie zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe, żeby do zimy wykształciły 8-10 liści, głęboki system korzeniowy oraz grubą szyjkę korzeniową. Tylko tak przygotowane rośliny będą cechowały się zimotrwałością, szybkim wzrostem i regeneracją wiosną oraz będą w stanie dać nam wysoki plon. W jaki sposób osiągnąć ten cel? Jednym z rozwiązań jest zastosowanie startowego nawozu – Semigator 4D Starter. Jest to pierwszy nawóz ukierunkowany na stymulację i ochronę systemu korzeniowego oraz ryzosfery (naturalnej bariery dla chorób, które mogą atakować siewki rzepaku). Semigator 4D Starter został tak opracowany, aby z jednej strony dostarczać młodym roślinom składniki pokarmowe (azot i fosfor), z drugiej stymulować wzrost elongacyjny korzeni, a z trzeciej wspierać tworzenie aktywnej ryzosfery, jako optymalnego środowiska dla wzrostu i aktywności korzeni.

 

Semigator 4D Starter to coś więcej niż „nawóz startowy”, ponieważ składa się z czterech komponentów (4D) dobranych na podstawie wieloletnich badań naukowych:

  1. fosforan amonu – czyli składniki mineralne, które oprócz funkcji odżywczych są także stymulatorami wzrostu korzeni (z tego jest znany fosfor),
  2. AGROGEL® - azotowy nawóz organiczny, zawierający także węgiel organiczny. Azot i węgiel organiczny są dostępne dla roślin i mikroorganizmów ryzosfery. To dzięki nim następuje intensyfikacja namnażania tych mikroorganizmów,
  3. L-aminokwasy – są to znane już stymulatory procesów metabolicznych roślin, bakterii
    i grzybów. Oprócz tego stanowią pulę gotowych związków organicznych, z których korzystają korzenie młodych roślin rzepaku,
  4. zeolit – zmikronizowany minerał, który oprócz tego, że wnosi cenne minerały, z których korzysta roślina i organizmy ryzosfery, pełni rolę fizycznego ulepszacza gleby. Zeolit jest znany z ogromnych zdolności sorpcyjnych, a tutaj ta jego właściwość jest wykorzystana dla: sorpcji wody i jej gromadzenia w pobliżu korzeni, wychwytywania z roztworu glebowego substancji szkodliwych dla wrażliwych korzonków.

 

Zaletą Semigator 4D Starter jest to, że nie powoduje zasolenia środowiska w pobliżu nasion rzepaku, gdzie jest umieszczany. Takie ryzyko istnieje w przypadku innych nawozów startowych.

Semigator jest przeznaczony do nawożenia ultrazlokalizowanego za pomocą aplikatorów, ale
w przypadku rzepaku, lucerny, koniczyny i traw nawóz można zmieszać z nasionami bezpośrednio przed siewem, wsypać do zbiornika nasiennego siewnika i rozsiewać na pole. Zalecana dawka to 15-20 kg/ha.

Projekt graficzny Ambitny Plan™. Realizacja Arteneo. Prawa autorskie NaturalCrop Poland Sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.