CZEMU WARTO ZASTOSOWAĆ FERTIL CN 40-12,5 NA START W ZBOŻACH OZIMYCH?

Komunikat rolniczy NaturalCrop nr 24/2017 z dnia 21 IX 2017

AZOT DOPASOWANY DO PRZEBIEGU POGODY: Nawóz Fertil C-N 40-12,5 należy stosować przed siewem zbóż (pszenica, jęczmień) w celu dostarczenia startowej dawki azotu.  150-200 kg/ha nawozu wprowadza 18-25 kg azotu do gleby. Azot organiczny zawarty w aminokwasach, peptydach i polipeptydach jest stopniowo uwalniany
i pobierany przez rośliny. Dzięki temu nie ulega stratom związanym z wymywaniem lub gazyfikacją. Kontrolowane uwalnianie azotu z Fertil C-N 40-12,5 pokrywa jesienne zapotrzebowanie roślin na ten składnik i nie generuje ryzyka „wybujania” roślin. Ponadto uwalnianie składników z nawozu jest ściśle skorelowane z przebiegiem warunków pogodowych i aktywnością mikroorganizmów glebowych. W przypadku długiej ciepłej jesieni azot jest dostępny, gdy rośliny go potrzebują, a nie w krótkim czasie po nawożeniu, jak ma to miejsce w przypadku stosowania azotu mineralnego. Natomiast w razie wystąpienia niskich temperatur w listopadzie i w grudniu ta część azotu, która nie zostanie wykorzystana jesienią zostanie uwolniona wiosną – zaopatrując rośliny zaraz po spoczynku zimowym. Wiosną azot jest już uwalniany, gdy nie można jeszcze wjechać na pole z azotem mineralnym.

UKORZENIENIE: Rozpuszczalny w wodzie azot organiczny (5%) stymuluje wzrost systemu korzeniowego, co sprzyja ukorzenieniu młodych roślin pszenicy/jęczmienia. Fertil CN 40-12,5 zwiększa udział korzeni drobnych i włośnikowych odpowiedzialnych za pobieranie składników pokarmowych z gleby.

UŻYŹNIENIE GLEBY, ZWIĘKSZENIE PRZYSWAJALNOŚCI
P I K, PRZYSPIESZENIE MINERALIZACJI SŁOMY:
Obok dostarczenia startowej dawki azotu bardzo ważnymi efektami stosowania Fertil C-N 40-12,5 jest poprawa właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych gleby oraz szybszy rozkład resztek pożniwnych. Pozostające na polu resztki roślinne wprowadzają znaczne ilości N, P, K, Mg i innych składników. Jednak, aby składniki te mogły zostać wykorzystane przez rośliny masa roślinna musi ulec mineralizacji, która zachodzi za pośrednictwem mikroorganizmów glebowych. Zastosowany przedsiewnie Fertil C-N 40-12,5 dostarcza 60-80 kg C organicznego, który jest swego rodzaju „prebiotykiem” i sprzyja namnażaniu pożytecznych mikroorganizmów zasiedlających ryzosferę. W efekcie zwiększa się dostępność fosforu, potasu i innych składników pokarmowych w roztworze glebowym. W przypadku bardzo wysokich i wysokich zasobności gleby w P i K pozwala to na wyeliminowanie nawozów fosforowo-potasowych. Oprócz tego cząsteczki Fertil C-N 40-12,5 szybko wiążą się z ligninami w glebie pochodzącymi z resztek pożniwnych, w wyniku czego tworzy się próchnica.


Projekt graficzny Ambitny Plan™. Realizacja Arteneo. Prawa autorskie NaturalCrop Poland Sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.