Aktywacja gleby w sadzie

Gleba jest najważniejszym czynnikiem produkcji sadowniczej, dlatego należy szczególnie o nią dbać. Utrzymanie jej produktywności w sadach jest szczególnie trudne ze względu na brak zmianowania, intensyfikację produkcji, niewłaściwe stosowanie nawozów doglebowych „na oko”. Prowadzi to do osłabienia wzrostu pędów i systemu korzeniowego roślin. W skrajnych przypadkach mamy do czynienia z zamieraniem całych drzew. Szczególnie jest to dobrze widoczne u nowo posadzonych roślin, gdzie zależy nam na szybkim uzyskaniu ładnej koronki i mocnych korzeni. Kolejnymi skutkami wymienionych problemów jest opóźnione owocowanie i niższe plonowanie.

Na zmianowanie i intensyfikację nie mamy zbyt dużego wpływu. Natomiast to na co mamy największy wpływ to program nawożenia. Należy tak je zaplanować, aby było kompleksowe i zaspokajało wszystkie potrzeby pokarmowe roślin. Tylko zastosowanie połączenia nawożenia mineralnego i organicznego umożliwi realizację tego celu. Nawozy mineralne uzupełniają brakujące składniki pokarmowe, a nawozy organiczne użyźniają glebę, poprawiają jej strukturę i zwiększają pobieranie składników pokarmowych dostarczanych z nawozami mineralnymi. Bez względu na rodzaj nawozu: mineralny czy organiczny należy stosować go w oparciu o wyniki analiz glebowych. Dzięki temu unikniemy błędów i zaoszczędzimy pieniądze.

W praktyce rolniczej istnieje przekonanie, że nawozy mineralne są potrzebne i należy je stosować. Natomiast nawozy organiczne są utożsamiane z produktami tj. obornik, pomiot ptasi, podłoże popieczarkowe. Stosowanie tych produktów jest problematyczne z uwagi na: aplikację oraz zmienny skład zależny od  sposobu przechowywania, wieku, a nawet paszy, którą były karmione zwierzęta. Oprócz tego  stosowanie powyższych nawozów organicznych może wnieść do sadu patogeny chorobotwórcze, pozostałości antybiotyków, czy też zwiększać zachwaszczenie. Bardzo ciekawą alternatywą dla typowych nawozów organicznych jest dostępny na rynku jest Fertil C-N 40-12,5. Jest to wysoce ustandaryzowany nawóz organiczny o powtarzalnym i stabilnym składzie bez pozostałości chwastów, antybiotyków, patogenów chorobotwórczych. Należy stosować go w dawce od 300 do 500 kg/ha.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że głównymi składnikami roślin są: węgiel (45%), tlen (42%), wodór (5%), azot (1-5%). Stąd też wykazują największe zapotrzebowanie na wcześniej wspomniane składniki, a zwłaszcza na węgiel. Węgiel pobierają głównie z powietrza w postaci CO₂, ponieważ w glebie jest go zbyt mało. Fertil jest cennym źródłem węgla organicznego (40%), który wspomaga namnażanie i rozwój pożytecznych mikroorganizmów żyjących w strefie korzeniowej roślin, dzięki czemu zwiększa aktywność biologiczną gleby. Mikroorganizmy są jednym z najistotniejszych czynników decydujących o żyzności i produktywności gleb. Powodują szybszy rozkład resztek organicznych co przyczynia się do tworzenia próchnicy, która zwiększa pojemność wodną. Jest to szczególnie ważne w okresach suszy. Ponadto mikroorganizmy uczestniczą w tworzeniu struktury gruzełkowej. Fertil stymuluje namnażanie grzybów mikoryzowych, które ograniczają występowanie takich patogenów jak np. Phytophthora. Ponadto zawarty w nawozie węgiel poprawia dostępność składników pokarmowych dla roślin. W doświadczeniu przeprowadzonym w sadzie jabłoniowym (2012-2013 r.) Fertil zwiększył zawartość fosforu o 45%, potasu 31% i magnezu 3% (przy wysokich zasobnościach składników).  Zastosowanie nawozu pozwala obniżyć koszty nawożenia doglebowego, ponieważ zwiększa dostępność składników pokarmowych dla roślin. W efekcie mamy lepsze wykorzystanie zastosowanych nawozów mineralnych. Poza tym węgiel obecny w Fertilu poprawia strukturę gleby, dzięki czemu korzenie łatwiej i szybciej penetrują glebę.

Fertil zawiera specyficzne związki (aminokwasy), które stymulują rozwój systemu korzeniowego (zdjęcie). Zastosowanie produktu szczególnie sprzyja formowaniu korzeni włośnikowych, przez które pobieranych może być do 80% składników pokarmowych.

Oprócz funkcji użyźniającej glebę i stymulującej korzenie Fertil jest doskonałym źródłem organicznego azotu (12,5%). Doskonałym, ponieważ nie ulega stratom oraz jest uwalniany w sposób kontrolowany co zapewnia zrównoważone odżywienie roślin dostosowane do ich wymagań pokarmowych.

Nawożenie doglebowe to bardzo złożony element technologii produkcji roślinnej. Zakładanie sadu po sadzie, wysoka intensyfikacja produkcji prowadzi do znacznego obniżenia produktywności gleby, a co za tym idzie do obniżenia plonowania roślin. Stosowanie nawozów mineralnych jest oczywiście niezbędne. Jednak w świetle wyżej wymienionych aspektów należy zadać sobie pytanie czy warto je stosować „na oko” i każdego roku? Może należy zainwestować w Fertil, który użyźnia glebę, stymuluje rozwój systemu korzeniowego, odżywia azotem oraz zwiększa opłacalność produkcji?

Izabela Dudek
Specjalista ds. produktów w uprawach sadowniczych

 Projekt graficzny Ambitny Plan™. Realizacja Arteneo. Prawa autorskie NaturalCrop Poland Sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.