Aktualności

EFEKT 4D NA START

Komunikat rolniczy NaturalCrop nr 4/2018 z dnia 05 II 2018

W celu zapewnienia jak najlepszych wschodów upraw jarych zalecamy zastosować Semigator 4D Starter. Jest to nawóz przeznaczony do stosowania doglebowego, ultrazlokalizowanego, czyli do umieszczania w rzędzie nasion, podczas siewu, przy pomocy aplikatora.  W uprawie buraków cukrowych zaleca się zastosować 15-25 kg/ha, kukurydzy 10-30 kg/ha ...


AKTYWACJA GLEBY W SADZIE

Komunikat sadowniczy NaturalCrop nr 1/2018 z dnia 01 02 2018

Program nawożenia gleby w sadzie należy tak zaplanować, aby był kompleksowy i zaspokajał wszystkie potrzeby pokarmowe roślin. Tylko zastosowanie połączenia nawożenia mineralnego
i organicznego umożliwi realizację tego celu.


NAWOŻENIE SOI I INNYCH STRĄCZKOWYCH

Komunikat rolniczy NaturalCrop nr 3/2018 z dnia 30 I 2018

Prostym i efektywnym rozwiązaniem, pozwalającym na uniknięcie błędów w nawożeniu soi jest zastosowanie nowego typu organicznego nawozu azotowego poprawiającego właściwości fizyko-chemiczne i biologiczne gleby ...


PRZEPIS NA NAJSŁODSZE BURAKI

Komunikat rolniczy NaturalCrop nr 2/2018 z dnia 24 I 2018

Cukier to cel produkcji buraków. Często przyczyną spadku zawartości cukru oraz wysokiej zawartości melasotworów, zmniejszających plon technologiczny cukru, są błędy w nawożeniu azotem. Sposobem .....


SPECJALISTYCZNE NAWOŻENIE JĘCZMIENIA BROWARNEGO

Komunikat rolniczy NaturalCrop nr 1/2018 z dnia 17 I 2018

Jęczmień browarny ma szczególne wymagania dotyczące nawożenia azotowego i dlatego wymaga szczególnego nawozu – takiego jak ...

Projekt graficzny Ambitny Plan™. Realizacja Arteneo. Prawa autorskie NaturalCrop Poland Sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.