AKTUALNOŚCI

Komunikat rolniczy NaturalCrop nr 13/2018 z dnia 29 IV 2018

Jednymi z najczęściej stosowanych herbicydów powchodowych w kukurydzy są herbicydy sulfonylomocznikowe o działaniu układowym. Pomimo wysokiej skuteczności są niekiedy niebezpieczne dla roślin uprawnych. Mogą powodować fitotoksyczność i uszkodzenia na roślinach w przypadku zastosowania za wysokiej dawki, wystąpienia warunków wyjątkowo korzystnych dla ich działania (np. zbyt wysoka wilgotność i temperatura powietrza), użycia niewłaściwej substancji wspomagającej (np. adiuwantu), zastosowania ich zbyt wcześnie, na rośliny nie zaawansowane we wzroście, jak również zastosowania ich zbyt późno. Na roślinach można wtedy zaobserwować zahamowanie wzrostu (skarlenie), chlorozy i purpurowe liście, chlorotyczne plamy u podstawy, co negatywnie odbija się na plonie.

W celu zapobiegania wystąpienia efektów fitotoksyczności na roślinach (przyhamowaniu wzrostu, uszkodzenia, przebarwienia) powodowanemu przez toksyczne działanie substancji aktywnej na rośliny uprawne zalecamy dodanie do zabiegu enzymatycznego koncentratu L-aminokwasów – NaturalCrop® SL w dawce 0,5-1 l/ha.

Działanie produktu świetnie wpasowuje się w specyficzny mechanizm działania herbicydów sufonylomocznikowych, który polega na blokadzie syntezę trzech aminokwasów niezbędnych do wzrostu roślin: leucyny, izoleucyny i waliny. Natomiast w momencie aplikacji NaturalCrop® SL z herbicydem produkt dostarcza roślinom uprawnym w/w aminokwasy. Dzięki temu zapobiega wystąpieniu stresu i zahamowaniu wzrostu. Nasuwa się pytanie czy zastosowane w ten sposób aminokwasy nie odżywią chwastów i nie spowodują ich odbicia. Okazuje się, że NIE, co potwierdzają przeprowadzone przez IOR-PIB w Poznaniu badania (2014, 2015).

W momencie stosowania herbicydów powschodowych często mamy do czynienia również z innymi niekorzystnymi warunkami, takimi jak niskie temperatury – uniemożliwiające pobieranie fosforu oraz niedobory wody. Wszystkie te czynniki zwielokrotniają problem zahamowania wzrostu roślin w początkowych fazach rozwojowych. Zastosowany w tym momencie NaturalCrop® SL wspomaga syntezę antyoksydantów, które z jednej strony biorą udział w odporności roślin na stresy abiotyczne, a z drugiej poprawiają wysokość i jakość plonów.

NASZE MARKI

WYBIERZ PRODUKTY DLA TWOICH UPRAW

Odezwij się do nas! (+48) 22 522 90 80 lub office@naturalcrop.com